Nu tas nästa steg i länsindelningen

Den föreslagna regionindelningen ligger fast, men tre regioner går före de andra och bildas 2019. Dit hör Svealand där Gävleborg kommer att ingå. Foto: Indelningskommittén
Textstorlek:

Nu tas nästa steg
i länsindelningen

Den 30 juni kommer det andra delbetänkandet från Indelningskommittén.
Mycket talar för att Region Svealand, där Gävleborg ingår, blir en av de första regioner som införs 2019. 

Indelsningskommittén -består av Gävleborgs -förra landshövding, Barbro Holmberg och center-partisten Kent Johansson.

För snart ett år sedan fick de regeringens uppdrag att föreslå nya, effektivare och mer jämnstarka regioner.

I början av mars presenterade de ett förslag där Sverigekartan ritas om från dagens 21 län till sex stor-regioner.

Enligt det förslaget kan -indelningen se ut så här:

Norrland = Norrbotten, Väster-botten, Västernorrland och Jämtland

Svealand = Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och -Södermanland

Stockholmsregionen =         Stockholm och Gotland

Västra Götaland = -Västra Götaland, Halland och Värmland

Östra Götaland = -Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg

Sydregionen = Skåne och Blekinge

Efter att förslaget presenterades har kommittén hört sig för hur alla län ställer sig till förslaget.

Långt ifrån alla län är -positiva.

Framför allt är de sydliga länen kritiska till att flytta sina gränser.

Exempelvis Halland som inte ens vill förhandla om att ingå i en större region med Värmland och Västra Götaland och i Skåne finns en samsyn kring att behålla sina gränser.

Även i resten av -Sverige finns kritiska röster och många frågetecken som måste rätas ut innan riksdagen kan besluta om -regionsindelningen. Men mycket talar för att de län som är minst kritiska får gå före och bilda nya regioner 2019.

Dit hör Gävleborg som alltså kommer att ingå i Svealand.

Dessutom handlar det om Norrland och om -Västra Götaland som börjar att -bilda region utan Halland.

Totalt handlar det alltså om tre nya storregioner från första januari 2019.

Men kartan som -presenterades i mars har inte ändrats.

Övriga områden fort-sätter arbetet mot nya region-sammanslagningar i ytter-ligare fyra år, till 2023.

Till de första regionerna som bildas till 2019 kan de nya -regionstyrelserna -väljas i valet i september 2018 och om det blir ytterligare regioner 2023 kan val till dessa -hållas i september 2022.

På torsdag, den 30 juni, -lägger Indelnings-kommittén ett del-betänkande.

Senast i augusti 2017 ska kommittén lämna förslag på hur en ny läns- och landstingsindelning kan se ut.