Ny sträcka av Borrsjöån öppen för ädelt flugfiske

Magnus Vorén visar regnbågarnas huggvillighet. Det behövdes bara ett par presentationer av flugan för att en regnbåge skulle gå upp och nypa till på flugan och bjuda till kamp. Foto: Uffe Stridsberg
Textstorlek:

Gästrikland har fått ett nytt besöksmål för flugfiskeentusiaster. En tre kilometer lång sträcka av Borrsjöån öppnas nu för de som vill smyga längs ån och fresta ädelfisk med en fluga. 
Men flugkroken måste vara utan hulling för att minimera risken för skador på fångad fisk, eftersom all fångad fisk skall återutsättas.

Magnus Vorén från Årsunda och Mattias Eriksson från Storvik har bildat Ovansjö Kronoparks Flugfiske och arrenderar sträckan av Borrsjöåns fiskevårdsområdesförening.

Den aktuella sträckan ligger norr om Åshammar och inleds strax nedströms Jägarstugan på skogen mellan Lumsheden, Åshammar och Kungsberg.

Här är ån idyllisk och varierad. Den har både snabba korta strömmar och lugnare partier.

– Även om ån är relativt liten och omges av skog, finns bra möjligheter till flugfiske på vår sträcka genom att den är vadbar i hela sin sträckning, säger Magnus Vorén.

Inför inledningen av fisket har 200 kilo regnbåge av varierad storlek upp till ett och ett halvt kilo.

Sträckan avgränsas nedströms av ett galler.

Maximalt åtta stycken fiskande på den tre kilometer långa sträckan tillåts per dag.

Ett dygnsfiskekort kostar 200 kronor. Ungdomar under 16 år betalar halva priset.

Fisket på sträckan pågår i år till den sista oktober, men med ett förbud mot att vada från 1 september för att skydda öringens lek.

– Kommande år tillåts fiske fram till första september och inleds när isen försvunnit och vägarna är körbara, förklarar Magnus.

Regnbågarna kompletterar beståndet av öring som redan finns i ån och Magnus och Mattias avser att i samarbete med Länsstyrelsens fiskeenhet fortsätta det påbörjade fiskevårdsarbetet med att bevara och gynna den lokala öringsstammen.

Under flottningsepoken i början av 1900-talet rensades ån på stora mängder sten som utgjorde hinder för flottningen.

Åtgärden möjliggjorde uttransport av virke, men missgynnade samtidigt öringen.

Under början av 2000-talet återställdes delar av ån men mer finns att göra när det gäller den typen av biotopvård, menar Magnus och Mattias.

Planer finns att fånga lekmogen öring för att klämma rom och mjölke och kunna leverera befruktad rom till odling och uppfödning av yngel.

Fisken ska sedan sättas ut i ån för att säkra beståndet.

– Målet för oss är att det bara skall vara öring i ån, säger Magnus.

Länsfiskekonsulent Karl Gullberg är positiv till de åtgärder som nu genomförs i Borrsjöån.

Dels det långsiktiga arbetet för att gynna Borrsjöåns öringstam, dels att man under tiden skapar ett regnbågsfiske.

Niclas Persson är ordförande i Borrsjöåns  fiskevårdsområdesförening och tycker det är bra att det -kommer in nya idéer för utveckling av fisket inom området.

– Det nu utarrenderade området har varit lågt frekventerat tidigare och markägarna i området är i huvudsak positiva till den nya verksamheten, säger han.

– Arrendatorerna har också lovat att inom tre år komma igång med det egentliga fiskevårdsarbetet för att gynna den ursprungliga borrsjöåöringen.

Med fiskesträckans omedelbara närhet till Jägarstugan Vildmarksby finns möjlighet till logi och olika typer av grupparrangemang.

Kjell Thorslund, ordföranden i Gränsland ekonomiska förening som äger Jägarstugan, ser stora möjligheter till samarbete med Ovansjö Kronoparks Flugfiske.

Ett samarbete som Magnus Vorén också betonar vikten av.

– Vi har ambitionen att ordna flugfiskekurser och ungdomsverksamhet.

– Då är lokalerna i Jägarstugan med övernattningsmöjligheter en stor tillgång för vår verksamhet, säger Magnus.

Uffe Stridsberg