Turbiner stoppas för lax

Ett dygn i veckan, mellan den 1 juli och 15 oktober, ska kraftverket i Strömsbro stängas av, tills ägarens ansökan om tillstånd har prövats. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

Strömsbro Strömsbro kraftverk i Testeboån har saknat tillstånd för sin kraftutvinning. Nu krävs ett nytt tillstånd. Medan ansökan om det handläggs, kommer laxarna att kunna vandra uppströms en dag i veckan.

Mellan 1 juli och 15 oktober måste kraftverket stoppa vattenkraftproduktionen helt under ett dygn i veckan, för att laxarna ska kunna passera.

Ägaren till Strömsbro kraftverk, Nilssons Kraft AB, saknar sedan tidigare tillstånd för att producera vattenkraft.

Tillståndet som finns är en -häradsdom från 1887.

Länsstyrelsen Gävleborg menar att det inte är tillräckligt, eftersom den domen bara ger tillstånd för dämning och inte för att installera turbiner och leda om vatten.

Länsstyrelsen har därför bett ägaren att söka tillstånd enligt miljöbalken.

– Att Länsstyrelsen nu förelagt ägaren för Strömsbro kraftverk i Testeboån att söka tillstånd för sin kraftutvinning är en stor framgång och ett steg i rätt riktning mot en miljöanpassad -vattenkraft.

Det säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation, i ett pressmeddelande.

Det var produktionen av vattenkraft som en gång i tiden slog ut laxen i -Testeboån.

Älvräddarna och Sportfiskarna har i flera år jobbat med fiskevårdsåtgärder för att få tillbaka laxen. Nu finns ett litet självreproducerande bestånd i ån.

För att det ska finnas kvar behövs varaktiga möjligheter för laxen att vandra, enligt organisationerna.

När kraftverket är igång och stoppar laxen, händer det att stora mängder fisk samlas nedströms i Testeboån.

Tidigare har Älvräddarna och Sportfiskarna köpt stopp av kraftverkets ägare, som då stängt av kraftverket tillfälligt.

Vid stoppen har laxen vandrat förbi kraftverket.

Det har finansierats med allmänna naturvårdsmedel, stöd från Testeboåns fiskevårdsområdesförening och stöd från det lokala näringslivet.

Men i år ville inte ägaren stänga av kraftverket, och fiskeorganisationerna vände sig till länsstyrelsen. Nu måste alltså kraftverket stängas av en gång i veckan under sommaren, tills mark- och miljödomstolen har prövat ansökan om tillstånd.

Det betyder mycket för laxbeståndet i ån, enligt Lars Ljunggren som är biolog på Sportfiskarnas regionkontor i Gävle.

– Vildlaxbeståndet i Testeboån befinner sig i ett mycket känsligt uppbyggnadsskede då det är nödvändigt att laxarna kan nå lekplatserna uppströms kraftverket. Att laxen nu kan vandra ett dygn i veckan är mycket positivt, säger Lars Ljunggren.

Nilssons Kraft AB motstätter sig länsstyrelsens beslut.

Bolaget anser sig ha laglig rätt att driva kraftverket.

Dels genom häradsdomen från 1877, dels genom urminnes hävd eftersom dammens vattenhjul togs i bruk 1852.

Det finns också en dom från Vattendomstolen från 1993, som enligt bolaget stärker kraftverkets laglighet.

Ägaren anser också att laxens vandringsmöjligheter redan är tillräckligt goda, och att kraftverkets utformning fortfarande stämmer överens med den gamla häradsdomen.