Utvecklingsgruppen ökar integrationen

Alvar Olsson (mitten) ledde årsmötet för utvecklingsgruppen som fick en sju personer stark styrelse med Lars Igeland och Nanna Jan-Ers (längst till vänster) som ordföranden. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

– Efter kontakten med media börjar det lossna.
Det sa Lars Igeland när han berättade om utvecklingsgruppens upptrappade satsning på integration och krav på bättre samhällsservice.

 

Lars Igeland är en av två ord-föranden i Österfärnbo sockens utvecklingsgrupp.

Vid årsmötet redogjorde han och flera medlemmar för det stora arbete gruppen i samarbete med föreningar och privat-personer gör för de många ny-anlända i Österfärnebo.

– I Gysinge har invånarantalet tredubblats och i Öster-färnebo har vi också blivit fler. Men -samhällsservicen har inte hängt med.

– Vi har tryckt på kommunen och haft flera möten men inget har hänt. Men efter att vi -kallade till presskonferens för ett par veckor sedan är det faktiskt en del på gång.

– Det är synd att det ska vara så, men kommunen har haft -sedan i oktober på sig att få saker att hända.

Skyltning för att göra badplatsen säkrare är på gång och så sent som på årsmötesdagen hade -utveclingsgruppen ett möte med X-trafik.

– De har varit här och tittat och det var ett positivt möte, säger Anders Lövgren som är ledamot i gruppens styrelse.

– De kan förlänga turer, -exempelvis från Gävle till Hedesunda och Gysinge så att de går till Österfärnebo.

– De kan också förlänga turer till Årsunda vidare hit.

– Men vi måste fortsätta trycka på kommunen så att vi får busstrafik från Gysinge till servicen i Österfärnebo. Den biten kan inte X-trafik lösa.

Lars Igeland poängterar att bussåkandet är ett stort ekonomiskt problem för de asylsökande.

– Det kostar 100 kronor att åka tur och retur mellan Gysinge och Österfärnebo. Om man har 24 kronor om dagen kan det inte bli så många bussturer.

– De som skjutsar ideellt orkar inte hur länge som helst. Numer kan det vara 100 personer på en fotbollsträning på Solliden.

Något man hittills inte fått hjälp till lösning på, är att bredband och telefoni inte räcker till när -användarna har mångdubblats.

– I Gysinge är det nästan hopplöst att använda datorn. Det -avbryts hela tiden, säger Maud Norell som bor i Gysinge och -driver brukshandeln.

Förra året fick utvecklings-gruppen 50 000 kronor från Göranssonska stiftelserna för att arbeta med integration.

Pengarna har bland annat -använts till aktiviteter på Gåvan och innan sommaren drar nya projekt igång.

Bland annat ett cykelkooperativ som startades i helgen.

– Vi har samlat in begagnade cyklar som man kan låna i kooperativet, berättar Nanna Jan-Ers.

– Förhoppningen är att vi ska kunna starta en verkstad med -cykelservice och som tar hand om kooperativet.

Slår cykelkooperativet väl ut kan det bli ett cykelprojekt i -Gysinge om ett år.

Tillsammans med Föreningen för hembygdsvård har ett område vid Koversta gammelby gjorts i -ordning för odling.

– Det finns odlingslotter till 14 familjer.

– Vi har börjat så och plantera lite och det projektt fortsätter fram till skörd.

– Till nästa år hoppas vi att både nya familjer och färnebobor odlar tillsammans så att det verkligen blir integration.

Lars Igeland poängterar också att det numer är bostadsbrist i området. Flera av de nyanlända familjerna som fått uppehålls-tillstånd vill stanna, men har svårt att hitta en bostad.

– Vi behöver sprida att folk faktiskt söker bostäder i Österfärnebo, säger han och hoppas at det går att få igång någon form av lokal bostadsförmedling.

Alvar Olsson ledde den formella delen av årsmötet.

Som många andra föreningar har gruppen svårt att få ledamöter till alla funktioner.

Nu blev det en styrelse med sju ledamöter med Lars Igeland och Nanna Jan-Ers som ordföranden.

Övriga i styrelsen är Sofia Malm, Anders Lövgren, -Daniel Walder, Evelina Andersson och Christian Blue.