Europa bör hålla ihop

Textstorlek:

I dag torsdag 23 juni röstar britterna om sin framtid i den Europeiska unionen. Den till en början så eldfängda valrörelsen lades snabbt på is efter det brutala mordet på Labourpolitikern Jo Cox.

Hur det än går så vaknar vi upp till ett nytt Europa på midsommarafton. Om britterna väljer att stanna i EU ska undantag som förhandlats fram införlivas i EU:s fördrag, unionens grundläggande regelverk. Bland annat ska sociala förmåner till EU-migranter kunna begränsas och de nationella parlamenten ges mer makt.

Röstar britterna för ett utträde drabbas EU av ”politisk jordbävning”, enligt DN. Debattens vågor har dock gått höga om vad ett Brexit innebär. Förespråkarna på lämna-sidan tror inte att ett utanförskap blir så omvälvande som stanna-sidans företrädare hävdar. När det gäller att sia om framtiden kan ingen veta, bara spekulationer och kvalificerade gissningar står till buds.

Världsläget påbjuder ett sammanhållet och samarbetande Europa, i stället för en splittrad världsdel där nationalstaterna drar åt skilda håll. Historien visar med skrämmande precision vart det barkar om de europeiska elefanterna inte kan hålla sams. Två världskrig är ett facit som ingen kan blunda för.

EU bildades som ett fredsprojekt och bör så förbli. Varje medlemsland har viss frihet inom ramen för fördraget och undantag förekommer och måste få förekomma i frågor som är nationellt känsliga. Sverige har till exempel kvar sitt Systembolag, trots att det strider mot handelsrättsliga principer.

Flertalet svenskar är i grunden positiva till EU-samarbetet, så länge unionen inte lägger sig i detaljer som gurkors böjning och snusets vara. Däremot ogillar vi överstatlighet och slår vakt om medlemsstaternas självständighet på kärnområden som skatter, rättsväsende, m.m. Endast extrempartier som SD och V är EU-fientliga och hörs förespråka ett Svexit, att Sverige ska lämna EU.

Blickar vi utanför Europas gränser ser vi ett alltmer aggressivt och odemokratiskt Ryssland under den oberäknelige Vladimir Putins järnhårda ledning. En titt västerut oroar också. I USA kan den nyckfulle och oförskämde Donald Trump bli supermaktens näste president, även om demokraternas motkandidat, Hillary Clinton, har posten inom räckhåll. Om USA finge sin första kvinnliga president vore det något att glädjas åt även i Europa.
Europa präglas av flyktingkris och utdragen ekonomisk nedgång. Vi klarar bägge – om vi samarbetar. Det är mer som förenar än som skiljer medlemsländerna. Europa bör hålla samman och jobba för en bättre värld. Det kan vi om vi står stadigt på den gedigna värdegrund som de gamla grekerna, romarna och det judiskt-kristna arvet försett oss med.

Apropå att hela Sverige ska fira midsommar så hörde jag en bra definition av Skåne: gult och aningen dyrare än renat…

Bo Höglander