Ett uppslagsverk om ett anonymt landskap

Peter Ståhl berättar skillnaden mellan de liknande blommorna ängsull och tuvull, som båda är vanliga på blöta magra marker. De finns bland annat vid Lomsmuren som är en av de tretton botaniska utflykterna som finns med i boken Gästriklands flora. Foto: Anders Eklöf
Textstorlek:

Den 750-sidor långa boken Gästriklands flora som handlar om landskapets natur, geologi och historia har arbetats med i nästan 25 år och är till slut färdig. Peter Ståhl är en av många som  varit delaktig i det långvariga projektet. 

På myren Lomsmuren öster om Årsunda möter jag Peter Ståhl, som är projektledare för boken Gästriklands Flora som han gjort tillsammans med Gävleborgs Botaniska Sällskap.

Ljuden av våra klafsande steg med stövlarna på den våta myrmarken, fågelkvitter och surr från olika insekter blir som bakgrundsmusik till vårt samtal.

Medan vi sakta promenerar berättar han engagerat om sitt intresse för naturen, arbetet med boken och de olika växterna som går att hitta på myren.

– Ska man besöka den här platsen någon gång är det nu när de här fina mossnycklarna blommar, berättar Peter han medan han blickar ut över myrvidden.

Över nästan hela Lomsmuren ser vi de vackra växterna med sina ofläckade blad och violettfärgade blommor.

Peter studerar dem nyfiket och förklarar att det är ganska svårt att skilja dem från andra, då den är snarlik andra orkidéer. De upptäcktes för första gången i Årsunda i samband med inventeringen.

Det har gjorts liknande omfattande bokprojekt i andra delar av landet tidigare, men aldrig i samma utsträckning om Gästrikland. Peter berättar att det är ett landskap som inte uppmärksammats särskilt mycket ur ett botaniskt perspektiv.

De gamla botanisterna åkte ofta direkt upp till fjällen när de var på väg norrut och stannade knappt i Gästrikland.

– Vi ville göra den för att fästa Gästrikland på kartan. Det är på något sätt ett anonymt landskap, förklarar han.

Trots att arbetet har tagit så lång tid menar Peter att det på sätt och vis är en ögonblicksbild över hur naturen såg ut under perioden som den har tagits fram, eftersom landskapet förändras så pass mycket.

Dock tycker han att det är viktigt att komma ihåg att boken är en väldigt viktig referens för framtiden också.

– Det är väldigt roligt att få ha gjort ett litet avtryck i landskapet.

Idén till boken föddes när den botaniskt intresserade och pensionerade läkaren Gunnar Nilsson kläckte ur sig tanken ”ska inte vi också göra en landskapsflora?” för ungefär 25 år sedan. Peter var så klart intresserad, men han insåg att det var ett väldigt långsiktigt projekt.

Gunnar åkte dock ner till olika universitetsherbarium, gick igenom samlingarna och digitaliserade dem.

– Då var vi liksom redan igång. Synd att han inte fick se boken innan han dog, men han visste ju att den var på väg i alla fall, säger Peter.

Första fasen i projektet var själva inventeringsarbetet då de gick ut i naturen och noterade växterna de hittade. För att göra arbetet mer lättöverskådligt kartade de så kallade ”florarutor” på fem gånger fem kilometer.

Inventeringsarbetet på respektive ruta kunde ta runt fem till sex dagar, men ibland längre. När de skrivit ner alla växter, tog de nästa ruta.

När det var klart kunde de göra sammanställningar av sina fynd och gjorde kartor på olika växters utbredning och i vilka miljöer de hittades. Därefter kunde de börja med själva skivarbetet.

– Vi beskriver i boken hur växterna växte och vad de och landskapet har för historia, berättar han.

Peter förklarar att många växter kommit med människan. Andra är urgamla och dykt upp spontant efter istiden och funnits här sedan flera tusen år tillbaka, som till exempel vissa arter som finns här på Lomsmuren.

Den sista fasen i arbetet var när de skulle göra själva boken. Texterna skulle skrivas klart, fotografier och illustrationer skulle in och utformandet av boken satte igång på allvar.

– Allt har varit väldigt roligt. Alla som har varit med i projektet har lärt sig väldigt mycket. Det har varit kunskapshöjande, kan man säga, berättar han.

Att det tagit så här lång tid för boken att färdigställas är egentligen inget konstigt eller ovanligt. Gotlands botaniska förening släppte en liknande bok nyligen, efter runt 33 års arbete.

– Eftersom det är ett så krävande arbete är det inget onormalt. Sen sker det ju helt ideellt också.

När den tjocka boken till slut släpptes i början av året var det en lättnad.

– Det var kul att få hålla boken i handen och känna att det faktiskt blev något. Vi har fått mycket erkännande för den.

– Jag hoppas att det håller i sig ett bra tag till. Annars kanske man får abstinensbesvär och inte vet vad man ska göra. Jag har sysslat med boken nästan dagligen. Det är mycket av min och andras fritid som har gått åt, skrattar han.

Anders Eklöf