Lavskrikan skapar konflikt

Lavskrikan brukar kallas för jägarnas och skogsarbetarnas vän, eftersom de är så nyfikna och gärna kommer fram för att hitta mat när det väsnas mycket. Foto: Getty Images
Textstorlek:

Bollnäs Skogsstyrelsen har beslutat att förbjuda avverkning på fem skogsfastigheter i Gävleborg. Avverkningarna anses påverka bevarandet av fågelarten lavskrikans negativt.

Efter avverkningsanmälningar som länsstyrelsen och skogsstyrelsen i Gävleborgs distrikt fått in under 2015-2016, har det visat sig att det finns välkända revir för lavskrikan i de berörda områden i trakterna kring Bollnäs.

– Vi har gjort bedömningen att det i de här fallen har krävts ett förbud mot avverkning för att inte riskera lavskrikan i området, berättar skogskonsulenten Åsa Lundberg från Skogsstyrelsen.

I fall som detta tar Skogsstyrelsen kontakt med specialister och artdatabanken för att kunna göra en så bra bedömning som möjligt.

Därefter tittar de på artens bevarandestatus både på en nationell och lokal nivå.

– Utifrån det insamlade materialet gör vi sedan en bedömning kring hur just detta ärende ska hanteras, förklarar Åsa.

Markägarna har nu möjlighet att överklaga Skogsstyrelsens beslut. Skogsstyrelsen ser positivt på ett överklagande.

– Självklart reagerar markägaren negativt på att inte få avverka sin skog, vilket jag också förstår, säger hon.

Avverkningarna i sig krävde dock även innan Skogsstyrelsens förbud dispens från artskyddförordningen för att få genomföras.

– Vi har därför även mötts av lättnad hos markägarna att man nu har ett förbud som går att överklaga till Mark- och Miljödomstolen.

Sven H Jansson, ordförande i Gävle fågelklubb, brukar åka till skogen ovanför Jädraås för att titta på lavskrikan åtminstone några gånger om året.

– Det är en väldigt trivsam fågel, berättar Sven H Jansson.

I Gästrikland finns fågelarten från Åmåt, Jädraås och nordväst, men inte längre ner i landskapet.

– Normalt sett ska man ju smyga när man ser fåglar, men ska man se lavskrika är det ett bra trick att hugga ved och gärna leva om rätt ordentligt. Då kommer de ofta fram och är nyfikna.

Han berättar också att det är en fågelart som inte mått särskilt bra av skogsbruket.

– Jag har egentligen väntat med spänning på när man ska börja använda sig av artskyddsförordningen även på skogsbruket. De har kommit undan lite lindrigt ibland, menar han.

Alla ser dock inte gillande på Skogsstyrelsens beslut. Karin Perers, ordförande för Mellanskog, är en av dem.

– Det här är fullkomligt horribelt. Lavskrikan är bedömd som livskraftig och finns från Norge till östra Sibirien.

– Med denna tolkning av artskyddsförordningen omöjliggörs skogsbruk på mycket stora arealer, både den privata och samhällsekonomiska kostnaden är enorm, säger hon i ett pressmeddelande.

Anders Eklöf