Oro i länet efter Brexit

Eva Cooper, regionchef på Företagarna Gävleborg menar att en oro har väckts i det svenska näringslivet. Foto: Tina Stafren
Textstorlek:

Europa har onekligen drabbats av kollektiv Brexit-feber efter resultatet på folkomröstningen i Storbritannien.
Vad innebär resultatet för oss och vilken påverkan har det på näringslivet och integrationen
i Gävleborg?

På midsommarafton avgjordes det i en folkomröstning att Storbritannien ska lämna EU. Resultatet stannade på att 52 procent av den brittiska befolkningen ville lämna unionen.

Valresultatet för stannasidan blev 48 procent.

Inom det ledande konservativa partiet i Storbritannien har det länge funnits en falang som varit kritiska mot landets medlemskap i EU.

Förespråkarnas argument är bland annat att landet får tillbaka kontrollen över sin lagstiftning och slipper betala stora avgifter. Även asyl- och immigrationspolitken har varit ett av argu-menten.

Lars Blomqvist är integrationshandläggare på länsstyrelsen
i Gävleborg och ser inte positivt på valresultatet.

– Vi har inte pratat om det än riktigt. Men man kan väl säga att med tanke på hur det har varit det senaste året så är det flera länder som måste ställa upp och ta sitt ansvar när det gäller flyktingar i Europa, menar han.

Migrationsverket och de som jobbar med flyktingmottagning tycker att det är viktigt att alla EU-länder och andra länder tar emot de flyktingar som behöver hjälp.

– Därför är det här inte så pos-itivt naturligtvis. När det gäller invandringspolitiken och migrationen så är det här dåligt för hela Europa, säger Lars Blomqvist.

Efter valet har det gått att läsa rubriker i dagstidningar och -annan press som ”Brexit blir ett hårt slag för Sverige” och ”Brexit sänkte världens börser”. Att reslutatet av omröstningen har en påverkan på export, import och börsen verkar vara ett faktum.

Eva Cooper är regionchef på Företagarna i Gävleborg och hon menar att mycket fortfarande är oklart gällande påverkan på när-ingslivet.

– Däremot har det skapat väldigt mycket oro på finansmarknaden och hos de företag som arbetar mycket med export, säger Eva Cooper.

– Vi får naturligtvis följa skeendena på nära håll och hålla oss informerade.

Anders Eklöf

 

FAKTA Vad är Brexit?  

Brexit är namnet för omröstningen om Storbritanniens utträde ur EU, som det brittiska folket folkomröstade om den 23 juni. Resultatet på omröstningen blev 52 procent på lämna-sidan och 48 procent på stanna. Namnet är en sammanslagning av orden ”Britain”(Storbritannien) och ”exit”(lämna). De som ville stanna i EU kallade sig för Bremain.