Så mycket kostar mobbningen

Mobbning drabbar så klart den enskilda personen i första hand, men den innebär också en hög kostnad för samhället i längden. Foto: Getty Images
Textstorlek:

Mobbningen på skolorna är ett samhällsproblem som inte bara skadar de utsatta personerna personligen. Enligt en ny undersökning av Friends drabbar det även samhället på andra sätt. 

Friends har lanserat ett webbverktyg där det går att räkna ut vad kostnaden för ett års mobbning kommer kosta samhället utslaget på de följande 30 åren.

Enligt den socioekonimiska undersökningen som nationalekonomen Ingvar Nilsson utfört på uppdrag av Friends kostar mobbningen som sker på svenska skolor samhället 17,5 miljarder kronor.

– Det kan handla om produktionsförluster, försörjningskostnader och att hantera den psykiska ohälsan som mobbning leder till, menar Lars Arrhenius som är generalsekreterare på Friends.

Beräkningen bygger på riksgenomsnittet för antalet personer som är -utsatta för mobbning.

– I Gävle kommun ligger vi lite under snittet. Ungefär fem procent av eleverna på grundskolan är utsatta, berättar Eva Levin som är chef för grundskolan i kommunen.

Enligt beräkningen från undersökningen kostar mobbningen
i Gävleborgs län 494, 7 miljoner kronor, vilket till exempel motsvarar 1 014 årslöner för lärare.

– Inget barn ska vara utsatt för kränkningar eller mobbning i sin miljö. Vad det kostar är en annan fråga. Det viktiga är att få ner mobbningen, tycker Eva Levin.

Friends har utgått från de utsatta eleverna som lider av konsekvenserna från mobbningen långt upp i vuxen ålder.

– Det stora lidandet är så klart det mänskliga lidandet. Det kan man inte mäta i pengar, menar Lars Arrhenius.

– Vi har ändå försökt ge ett underlag med ekonomiska siffror. Vi tror att det kan påverka beslutsfattare att göra de här förebyggande insatserna.

Anders Eklöf

FAKTA

Vad kostar mobbningen i din kommun?*

Gävle 188.7 miljoner kr

Ockelbo 5.9 miljoner kr

Sandviken 66.7 miljoner kr

Hofors 12.5 miljoner kr.

* siffrorna bygger på schablonberäkningar utifrån genomsnittet för antalet personer som är utsatta för mobbning i Sverige. Inga lokala undersökningar har skett.

Källa: Friends