Samordnad grävning ska ge billigare fiber

Från och med idag är det lag på att samordna grävningar för att få ner priserna på fibernedläggning i bredbandsutbyggnaden.Foto: iStockphoto
Textstorlek:

Regeringen sätter av 3,25 miljarder kronor inom landsbygdprogrammet för att bygga ut bredband i glesbygd.
Idag, 1 juli, träder också en ny lag i kraft som ska kapa kostnaderna för utbyggnaden.

Den nya lagen beskrivs som -ytterligare ett steg att nå målet om att 90 procent av alla hushåll och -företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s senast 2020.

– Sverige ligger långt framme vad gäller bredbandsutbyggnaden med fiber, men det finns fortfarande ett stort behov och särskilt ute på landsbygden där många byar och områden inte har fiber ännu, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

En mycket stor del av den -totala kostnaden för bredbandsutbyggnaden handlar om grävkostnader. Den nya lagen syftar till att sänka dessa kostnader -genom samordning med andra befintliga kanaler.

– Det kan handla om att Vattenfall gräver ner kablar eller andra företag eller organisationer som gräver av olika skäl.

– I och med den här lagen så får man anmälningsskyldighet så att de som lägger ned bredband får möjlighet att utnyttja den -situationen så att man slipper -gräva flera gånger, säger Eriksson.

– Det blir mer bredband för pengarna och det når ut till lite fler. I stället för att tio byar får pengar i en region så är det 15 -eller 20 som får det i stället.

 Peter Challis/TT

DEN NYA LAGEN

Den 1 juli 2016 börjar en ny lag, baserad på ett EU-direktiv, gälla i Sverige. Samtidigt genomförs även förändringar i annan lagstiftning, band annat i lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

Syftet är att främja bredbandsutbyggnad. Sänkta kostnader
för utbyggnad av bredband
ska leda till att fler i Sverige
får tillgång till snabbt bredband.

Med stöd av lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra – allt för att bredbandsutbyggnad ska bli billigare.

Källa: PTS