Solvatten sänds till Ihushi

Textstorlek:

ASMUNDSHYTTAN/TORSÅKER I dagarna sänds livsviktiga solvattenbehållare till Ihushi i Tanzania. 
Föreningen Soroptimisterna finansierar vattenrenarna och Vänföreningen Ihushii Torsåker gör sändningen möjlig.

– Ett samarbete som är viktigt och som vi är väldigt glada för, säger Inger Wiberghom den nya samverkan mellan Ihushi Development Centre, IDC, och Soroptimisterna i Sverige.

Soroptimisterna är en av världens största opolitiska kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet, utveckling och fred.

Det gör de bland annat genom finansiering av utvecklingsprogram i olika delar av världen.

IDC (Ihushi utvecklingscenter, reds. anm.) är ett samarbete för byutveckling i Ihushi och närliggande byar med cirka 15 000 invånare intill Victoriasjön
i norra Tanzania.

Organisationen startades 1999 av Ihushis byordförande, Emmanuel Buguba med stöd av Inger Wibergh och Lage Bergström från Torsåker.

– Vi har återkommit till byn Ihushi och lärt känna Emmanuel. Vi började hjälpa honom i hans initiativ att göra något för barn och ungdomar och för utvecklingen i byarna, berättar Lage.

Hemma i Torsåker bildade de Vänföreningen Ihushi som idag har mer än 100 medlemmar.

Föreningen har ett nära samarbete med IDC. Främst genom ekonomisk stöttning, men också genom att vara ett bollplank för idéer och för kontakter med myndigheter och organisationer.

– Styrelsen här hemma i Torsåker stöttar och fungerar som bollplank och löser knutar.

– Föreningen är jätteviktig i det här samarbetet, säger Inger som är ordförande och tillsammans med Lage har ett operativt ansvar tack vare sina erfarenheter från utvecklingsarbete i Afrika.

Att leverera solvattenbehållare och på så sätt förse fler med rent vatten är ett av många projekt som Vänföreningen i Torsåker är delaktig i.

– Jag tog med en solvattenbehållare och visade för en kvinnogrupp i Ihushi. De var intresserade ända tills de fick veta vad en behållare kostar, säger Lage.

– Dunkarna kostar strax under 1100 kronor innan de är på plats hos kvinnorna. Det är en ouppnålig kostnad för dem.

För drygt ett år sedan fick Vänföreningen kontakt med Soroptimisterna som har ett projekt för att sponsra spridning av Solvatten till kvinnor i Afrika.

Solvatten är en svensk uppfinning som renar vatten med hjälp av solens värme och ultravioletta strålar. Behållaren ser ut som en dubbelsidig svart plastdunk som rymmer totalt tio liter.

På några timmar är vattnet drickbart och en solig dag kan 30 liter vatten renas i behållaren.

Soroptimisterna tände på idén och skänkte 72 behållare till IDC.

Med Vänföreningens hjälp kom de fram i augusti förra året och delades ut till skolor, hälsocentraler, mikroföretag som leds av kvinnor samt till de fattigaste hushållen.

Soroptimisterna var nöjda med satsningen och skänkte ytterligare 72 behållare som levererades
i november.

– När behållarna delas ut hålls en studiedag om hur man sköter dunken och hur man hanterar rent vatten, säger Inger.

– Det är ju viktigt att det rena vattnet hanteras rätt så att det inte blir förorenat igen, säger Lage som besökt området efter varje leverans för att kontrollera att dunkarna används på bästa sätt och rapportera hem till sponsorerna och till Vänföreningen.

Det solrenade vattnet ger dricksvatten, men också rent vatten att tvätta sig i. Det i sin tur gör att fler slipper bli sjuka på grund av dåligt vatten.

Dessutom behöver vattnet inte kokas, något som sparar bränsle för familjerna.

– Det här är en vinst på många sätt för människorna i de här byarna.

Men behovet är stort och nu har Soroptimisterna sponsrat med ytterligare 54 dunkar som är på väg till Tanzania.

– Den här gången har semestertider och kontrollblanketter försenat leveransen. Men det löser vi, säger Lage optimistiskt.

Inger och Lage berättar ivrigt hur IDC växt genom åren och att vänföreningens stöd är tänkt att leda till att byarna inte är beroende av ekonomiskt bidrag utifrån.

– Idag behöver centret 160 000 kronor om året till löner och löpande kostnader. De är på god väg men är inte riktgt där än.

För de pengarna driver IDC-områdets enda yrkesskola för ungdomar samt en förskola.

De har nätverk för utveckling av skolor och förskolor, stöd till hiv-positiva och aidssjuka.

IDC stödjer dessutom kvinnogrupper som genom bidrag till microbanker hjälper varandra att finansiera verksamheter som kan ge avkastning.

– Det blir hela tiden bättre och plötsligt ser människorna att de kan få det lite bättre.

– Det ger självförtroende och kraft för vidare utveckling, säger Inger.