Dags att börja utveckla

Tehres Sundberg och Zinitha Silén. Foto: Arkiv
Textstorlek:

För två veckor sedan öppnade Leader Gästrikebygden sitt kontor efter semestern. Det är alltså hög tid för byalag, föreningar och andra eldsjälar att rulla upp ärmarna och börja utveckla bygden.

Leader Gästrikebygden har 46 miljoner kronor som på ungefär fyra år ska plöjas ned i Gästriklands landsbygd.

Pengarna ska användas till att stärka utbildning och företagande, främja integrationen, sätta fart på turism och besöksnäring, utveckla lokala produkter, stärka fiskenäringen och göra samhällets utveckling miljösmart.

Det är högt uppsatta mål, som skall uppfyllas genom att gästrikarna får ekonomiskt stöd till att utveckla landsbygden på sitt eget sätt, i egna projekt.

Projekten under förra leaderperioden handlade om allt från att dra upp gatubelysning och bygga turiststugor, till att ordna gemensamt kök åt lokala lantbrukare och odla spannmål.

Den som har en idé ansöker om att göra Leaderprojekt av den via Jordbruksverkets hemsida.

Ansökan görs i två steg. Hjälp med det finns att få hos Theres Sundberg och Zinitha Silén på Leaderkontoret i Bergby.

Leader Gästrikebygdens styrelse väljer sedan ut projekt att stötta, baserat på hur väl projekten stämmer överens med målen för Leaders landsbygdsutveckling.

Deras tips är om att börja med projektansökan minst fyra veckor innan styrelsen sammanträder för att välja projekt.

Det gör de närmast den 6 september, så till det mötet är svårt att hinna skicka in en ansökan. Men styrelsen tänker också fatta projektbeslut 4 oktober, 1 november och 6 december i år.

Ansökan behöver den vara helt färdig och inlämnad minst två veckor innan styrelsens möte.

Den som genomför ett Leaderprojekt förväntas stå för en del av kostnaderna, minst 30 procent, själv.

Projekt som gynnar en kommun i Gästrikland kan få upp till 500 000 kronor från Leader Gästrikebygden. Om projektet gynnar ett större område, är maxbeloppet 900 000 kronor.