En och en halv miljon till bygdens guldkant

Vindkraftparken, här sedd från Tallås, är stor och ligger nära Jädraås. Från företaget som äger parken kommer den bygdepeng, som används för att sätta guldkant på tillvaron. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

​Invånarna i Jädraås får varje år del av en så kallad bygdepeng för utveckling och investeringar i bygden. Pengarna är en gåva från det bolag som driver Jädraås vindkraftpark.
– Vi får någonting extra som vi kan göra saker för. Sådant som inte är nödvändigt, men som man kan göra om man har pengar, säger Christer Lundquist, ordförande i Jädraås byaråd.

Men en av dem som bor närmast snurrorna hade hellre varit utan både vindkraften och pengarna.

Att pengarna har betydelse för bygden råder det ingen tvekan om, menar Christer Lundquist.

Men han är också tydlig med att de inte på något sätt ska påverka den ersättning som utgår från kommunen.

Rent formellt är de en gåva från vindkraftsbolaget som driver Jädraås vindkraftpark.

– Vi gör ingen prestation för pengarna, utan det är en ren goodwill-historia, säger Christer Lundquist.

Pengarna fördelas av Jädraås vindkraftsfond och kan sökas av i första hand föreningar.

Fonden brukar få ansökningar för omkring en och en halv miljon kronor varje år, men har haft runt en halv miljon kronor att dela ut.

En av de föreningar som sökt och fått pengar är Jädraås byggnadsförening, som driver Folkets Hus.

Totalt har föreningen fått 250 000 kronor sedan pengarna började delas ut, och försöker använda dem till sådant som finns kvar i framtiden, för barn och barnbarn att ta del av.

– Pengarna ska inte användas till själva driften, utan till något man kan ta på och visa vad man gjort, säger föreningens ordförande Lennart Ohlén.

Årets projekt är att säkra den vaktmästarbostad som finns på husets övervåning, och byta ut de ojordade elledningarna mot nya.

Nästa år hoppas man kunna sätta upp nya tapeter.

– Utan pengarna hade vi ju inte kunnat renovera lägenheten. Tidigare hade vi inga vindkraftpengar, så visst har de underlättat för oss, säger Lennart Ohlén.

Jädraås-Ulftorp vägförening har också fått en stor summa pengar, för att fortsätta åtgärda bron vid Gammelboning.

– Det är pengar som de boende har nytta av direkt, för i annat fall hade man fått taxera ut det på medlemsavgiften. Alla som bor här får ju betala till vägföreningen, säger Christer Lundquist.

Privatpersoner kan i princip inte söka pengar från fonden.

Tre fastighetsägare som bor nära vindkraftverken har dock fått bidrag till nya fönster.

– Vi har haft diskussioner med producenten om att de skulle stå för de kostnaderna för fönstren, säger Christer Lundquist.

– Men de menar att eftersom de följer regelverket, så tänker de inte betala. Ljudet från vindkraftverken ligger alltså inom ramen för det som är praxis idag.

Anders Olsson, som bor omkring en kilometer från vindkraftsnurrorna, bytte fönster förra året.

Med ljudisolerande treglasfönster blev det tyst och lugnt inomhus, men utomhus menar han att ljudet hörs de flesta av årets -dagar.

– Det låter i stort sett jämt, och jag blir väldigt störd. Allra värst är det när vinden ligger på från snurrorna, och det är lite sämre väder, säger han.

Anders Olsson säger att han inte är motståndare till vindkraft, men att de hellre borde placeras en bit bort ifrån där folk bor.

– Nu står ju vindkraftverken här, och bygdepengen är förstås toppen. Men jag skulle hellre vara utan både den och kraftverken, säger han.

Christer Lundquist tycker att pengarna från vindkraftverken har hjälpt till att ge det där lilla extra till dem som bor i Jädraås, och skapa en liten guldkant på tillvaron.

Fonden vill även försöka stimulera barnfamiljer att flytta hit, även om mycket av det som händer är sådant som fonden inte kan påverka.

– Det finns behov av inflyttning och det vi gör är något litet för att hjälpa till. Men vi ser positivt på framtiden, säger han.

Annika Wigö