Ge inte hatet näring

Textstorlek:

Trots rekordsommar och ljusa kvällar är tiderna på många sätt är dystra och mörka. Extremism, intolerans och hat frodas. Terrorattacker och annat våld skördar människoliv.

Det gäller att inte göda hatet genom att svara med samma mynt utan sträva efter att upprätthålla det civiliserade samhället. Självfallet ska terror slås tillbaka och hatbrott beivras, men samtidigt kan vi bemöda oss om att hålla samtalstonen i den offentliga debatten på en saklig och civiliserad nivå.

Tyvärr har vi sett några trista exempel på motsatsen under sommaren. Nyligen kunde Sverige bevittna hur den våldsbenägna djurrättsrörelsen spårade ur när en bonde i Värmland blev angripen av en kontaktperson i organisationen Djurens rätt. Den unge mannen hotade att kidnappa och våldta lantbrukarens dotter för att ge igen för det som han ansåg att lantbrukaren utsatte sina kor för.

Denna beklagliga händelse är tyvärr ett exempel bland flera. Den här gången var övertrampet så grovt att Djurens rätt tvingades ta avstånd ifrån och utesluta den egna representanten.

Ett annat skrämmande exempel är det så kallade rosa-svarta blocket, våldsbejakande vänsterextremister som genom hot och våld vill utesluta politiska motståndare ur Pride-paraderna. Dagarna före Pridefesterna i Stockholm och på andra platser gav de utlopp för sitt hat mot bland annat ”kapitalism” genom olika aktioner. De har, enligt tidningen Expressen som granskat gruppen, redan skrämt bort deltagare från hbtq-arrangemangen. Det handlar bland annat personer med moderat tillhörighet, liksom poliser och militärer som tillhör hbtq-rörelsen.

De rosa-svarta uppvisar ett intolerant och hatfyllt agerande i ett sammanhang som ska präglas av tolerans, öppenhet, glädje och fest. Ordningsmakten måste ha koll på och beivra olagligt hot och våld, samtidigt som deltagare och anhängare av ett öppet och tolerant samhälle bör anstränga sig för att inte låta hatet få fäste. Hbtq-personer är en grupp som redan utsatts för förföljelse och diskriminering. Att vissa av dem nu måste utstå hat och hot inifrån de egna leden är ytterst beklagligt och oacceptabelt.

I måndags kom en undersökning som visade att var femte heltidspolitiker utsatts för hot och våld. I nästan alla fall rör det sig om hot via mejl eller telefon, i tre procent av fallen handlar det dock om direkt våld. Elva procent har utsatts för skadegörelse.

Det är oroväckande när det demokratiska samtalet övergår i hot, skadegörelse och öppet våld. Oavsett syftet är det aldrig acceptabelt att använda hot eller våld som politiskt påtryckningsmedel. När det gäller debatt, insändare och sociala medier så gäller samma sak. Verbalt våld kan också sarga och såra. Ge inte hatet näring! Stå upp för tolerans, kärlek och öppenhet!

Bo Höglander