Kulturarv säljs olagligt

Om silverskålen från 1843 ska flyttas utomlands, kan ett utförseltillstånd behövas. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

​Att tjäna en hacka på att sälja gamla saker  är populärt. Via internet har privatpersoner och företag hela världen som marknad. Men många antikviteter byter land utan de tillstånd som krävs. Nu har Riksantikvarieämbetet, Tullverket och Polisen sammanställt vad som gäller.

Ett svenskt seldon av trä som är äldre än 100 år kan behöva utförseltillstånd för att få lämna landet.

För att få ett sådant, ska ägaren ansöka om tillstånd från Nordiska museet. De bedömer om det är okej att föremålet flyttar.

Om seldonet är ovanligt byggt, har en speciell målning eller på något annat sätt är en viktig del av Sveriges kulturarv, kan museet avslå ansökan. Då måste seldonet stanna i landet.

Liknande bestämmelser för allt från medeltida föremål av ben, till antika skrin och kartor, finns angivna i Kulturmiljölagen och Kulturmiljöförordningen.

Men många föremål lämnar landet utan tillstånd. Så nu har Riksantikvarieämbetet, Tullverket och Polisen sammanställt vad som gäller i en broschyr.

Reglerna gäller inte bara för att köpa och sälja.

Den som flyttar utomlands kan behöva tillstånd, för att få ta med sina egna antikviteter.

– Om du har ett 300 år gammalt porträtt av en anfader, som ärvts i generationer, tycker du förstås att du har rätt att bestämma över det, säger Gunilla Lagnesjö på Riksantikvarieämbetet.

– Och det har du, men du kan ändå behöva be om tillstånd om du vill föra ut det ur landet.

Fem myndigheter handlägger utförseltillstånden. Nordiska museet, Riksantikvariämbetet, Riksar-kivet, Nationalmuseum och Kungliga biblioteket bedömer föremål som passar deras områden.

Syftet med utförseltillståndet är att skydda det svenska kulturarvet.

– Porträttet av din anfader är kanske den enda bilden som finns på just den personen. Det kan innebära att målningen har ett stort kulturhistoriskt värde, förklarar Gunilla Lagnesjö.

Betydelsefulla kulturföremål kan få tillstånd att lämna landet under en begränsad period.

– Tänk att Nationalmuseum ska låna ut en jättevärdefull målning till en utställning i Danmark. Då behövs ett tillstånd för utställningsperioden, så att staten vet var målningen är.

De flesta länder har lagstiftning som skyddar kulturföremål. Dessutom finns övergripande bestämmelser inom EU.  Om det där seldonet av trä är värt mer än 50 000 euro och ska till ett land utanför unionen, krävs förutom utförseltillståndet en exportlicens enligt EU:s reglemente.

EU:s bestämmelser gäller främst mycket dyrbara föremål, och finns till för att motarbeta internationell smuggelverksamhet.

På senare tid har de internationella diskussionerna om kulturminnesbrott framför allt handlat om föremål från Mellanöstern.

Där har många betydelsefulla kulturföremål stulits av terrornätverk, som säljer dem illegalt världen över för att finansiera sin verksamhet. Smugglingen innebär inte bara att terroristerna kan fortsätta.

Den urholkar också viktiga platsers betydelse för människorna där, enligt Gunilla Lagnesjö.

– En offentlig skulptur hör tätt samman med platsen där den finns. Många minnen och berättelser är knutna dit.

– Om man stjäl skulpturen, säljer den till ett annat land och ställer den där, har platsen där skulpturen stod förlorat mycket.

– När sådana saker blir stulna, behövs lagarna och reglerna för att man ska kunna driva en process och få tillbaka dem.

Grova smuggelbrott bestraffas med fängelse i upp till sex år. Ringa smuggelbrott ger böter.

Men privatpersoner som handlar med antikviteter som hobby, har sällan internationell smuggelverksamhet i åtanke.

Det är myndigheterna väl medvetna om.

Brottsförebyggande rådet konstaterar i en rapport från 2012, att många kulturminnesbrott begås snarare av okunskap än genom medvetet förfarande.

– Och det är ju därför vi har sammanställt det här i en -broschyr. För att allmänheten ska kunna ta reda på hur man gör, säger Gunilla Lagnesjö.

– Vi på myndigheterna vill hjälpa till att göra rätt, inte kolla när man gör fel.

Broschyren med reglerna för olika kulturföremål finns bland annat att läsa på Riksantikvarieämbetets hemsida.