Många otrygga i skolan

En större andel tjejer upplever att de blir utsatta för kränkningar i skolan. Foto: Getty Images
Textstorlek:

​I den senaste Friendsrapporten som nyligen lanserades har de för första gången undersökt situationen för de i årskurserna förskola till tredje klass. 
24 procent av barnen i årskurs F-3 svarar till exempel att de är oroliga för att bli ensamma på rasten.

I undersökningen är det 13 245 elever i årskurserna F-3 som svarat på frågor om trygghet, trivsel och kränkningar på skolan.

Fyra av tio i de lägre årskurserna uppger at de känner sig otrygga någonstans på skolan.

– Flera av de ungdomar jag har mött i jobbet har berättat att deras långvariga utsatthet började redan i förskoleklassen, säger Friends generalsekreterare Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

– Min slutsats är att vi måste ge de yngsta en trygg skolgång, för då minskar risken att de hamnar i utsatthet senare i livet.

Den vanligaste typen av kränkningar i de senare årskurserna 3–9 är taskiga kommentarer, elaka blickar eller miner och fysiska kränkningar.

7,5 procent av eleverna i de årskurserna uppger att de blivit utsatta för mobbning av en annan elev det senaste året.

25 procent av tjejerna i årskurs 6–9 har blivit utsatta för kränkningar det senaste året.

Bland killarna i samma årskurs är siffran på 16 procent.

Det kränkningarna handlar mest om i årskurserna 3–6 är vilket land du kommer ifrån, med 19 procent.

Därefter vem du blir kär i, att du är tjej eller kille och om elevens funktionsnedsättning.

Mobbning är vanligare på mellanstadiet än på högstadiet.

– Detta understryker Friends krav på att det förebyggande arbetet måste sättas in tidigt, säger Lars Arrhenius.

– Vi har allt att vinna på det, både mänskligt och samhällsekonomiskt.

 Anders Eklöf