Mycket lax i Testeboån

Det är avkomma från de laxarna som observerades i ån förra hösten som nu blir infångade med elektrisk ström. Foto: Anders Eklöf
Textstorlek:

Någon gång på 70-talet försvann laxen helt från Testeboån på grund av vattenkraftverket som hindrade deras vandring. I år finns det mer laxyngel i ån än någonsin tidigare.

Sedan 1980-talet har Bernt Moberg och flera andra arbetat målmedvetet för att återetablera laxen i Testeboån.

– I början såg vi inte till en enda lax när vi letade, berättar han.

År 1999 kom Testeboån med i ett stort projekt då länderna runt Östersjön bestämde sig för att rädda den vilda laxen.

Yngel sattes ut i en större grad efter det fram till år 2006.

– Den ursprungliga laxen kommer vara borta för all framtid, men nu är det yngel som härstammar från Dalälven i ån.

En förklaring till att laxynglen är så pass många i år är för att Strömsbro kraftverk driftstoppades varje helg från midsommar till mitten av oktober förra året.

Under stoppen har laxen en chans att simma upp i forsen.

Under de första tjugo åren från att Bernt och de andra startade fiskevårdsarbetet hade de väldigt lite framgång i projektet.

De flesta tröttnade och gav upp, men Bernt har gjorde inte det.

– För fyra fem år sedan var det inte i närheten så här mycket laxungar som det är nu, berättar han.

Han räknar med att det kommer vara ännu fler stora laxar i ån om cirka fyra till fem år.

– Äntligen får man vara med och se den här utvecklingen.

För att inventera fiskarna i ån använder de ett stort batteridrivet aggregat som monteras på ryggen som en ryggsäck.

När han slår på strömbrytaren på den gula staven blir det spänning runt ringen längst fram.

Det blir ström i vattnet så att fisken knockas en kort stund.

Därefter flyter de upp till ytan och han hinner håva upp dem.

– Det är säkert inget roligt att få den här stöten, men all fisk återförs till ån utan skador, förklarar han.

Då artbestäms de, mäts och vägs innan de släpps tillbaka i ån.

Inventeringen görs inte bara vid laxtrappan i Strömsbro utan även i Forsby och Åbyggeby.

Flera ytor har omkring femtio laxar per hundra kvadratmeter.

Bernts intresse för fisk härstammar från Oslättfors där hans morfar bodde när han var liten.

– När jag växte upp på 70-talet var det många jag träffade som sa att det fanns lax i ån bara för fem år sedan. Det blev en utmaning jag inte kunde släppa, säger han.

Bernt säger att det är väldigt påfallande att folk är fascinerade av laxen nu när den har börjat komma tillbaka.

– Den är stor, vacker, god och dyr. Kungen i ån på något vis, säger han.

– Gamla tanter, barnfamiljer och alla jag träffar längs med ån är glada över att den är tillbaka.

Nilsson Kraft AB som äger Strömsbro kraftverk försökte tidigare överklaga länsstyrelsens krav på att söka tillstånd för kraftverket och att de tvingades stoppa kraftverket en gång i veckan.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagan vilket ses som en viktig vinst för de som kämpar för laxens fortsatta överlevnad.

Anders Eklöf