Två alternativ kvar för dubbelspåret norrut

Dubbelspår kräver järnväg på ett högre plan i Strömsbro och Bergby, eller en spårflytt till E4. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

Järnvägen ska antingen bli dubbelspårig från Gävle, förbi Björke och Trödje och upp genom Bergby. Eller så ska den flyttas till en helt ny sträcka längs E4. Det blir en ny station, eller två. Nu undrar Trafikverket vad allmänheten tycker om deras alternativ.

Hur järnvägen mellan Gävle och Sundsvall ska byggas om för att bli dubbelspårig har utretts i många år.

I planeringen är sträckan indelade i tolv etapper. Den sydligaste går från Gävle till Kringlan norr om Bergby. Nu har Trafikverket landat i två möjliga järnvägskorridorer, alltså sätt att dra järnvägen, på sträckan.

Det ena är ett västligt alternativ, som går ut på att flytta järnvägen helt.

Idag går Ostkustbanan från Gävle förbi Björke och Trödje, genom Hamrångefjärden och Bergby.

Enligt det västliga alternativet kan den istället följa Bergslagsbanan västerut från Gävle centralstation, ungefär till Tolvfors. Där kan en ny station för regionaltåg byggas nära sjukhuset.

Från Tolvfors skulle dubbelspåret fortsätta på en bro, eller en hög bank, över Hamnleden och E4 mot Lexe.

Där skulle Ostkustbanan ta av norrut, längs E4, oc dela sträckning med Norra stambanan, som går genom Ockelbo. Ungefär 12 kilometer norr om Gävle skulle de båda banorna ta skilda vägar.

Ostkustbanan skulle sedan fortsätta längs E4. Vid Hagsta skulle den kunna få ytterligare en station för regionaltåg.

Trafikverkets östliga alternativ handlar om att bredda dagens Ostkustbana för dubbelspår.

Det skulle kräva att järnvägsspåret flyttas till ett annat plan, för att kunna passera bebyggelse och vägar i Stigslund och Forsby.

Det skulle också behövas en ny eller större bro över Testeboån.

Många kurvor på dagens Ostkustbana skulle behöva rätas ut, och i Bergby skulle dubbelspåret också kräva att järnvägen byggs på ett annat plan än bebyggelse och vägar.

I det östliga alternativet skulle en station för regionaltåg byggas inne i Bergby.

Sträckans nordliga gräns Kringlan ligger mellan Bergby och Axmarby.

Där sammanstrålar det västliga och det östliga alternativet och följer dagens Ostkustbana i några kilometer norrut.

Alternativens för- och nackdelar har analyserats av Trafikverket i samråd med en mängd -andra instanser.

Till exempel skulle tågtrafiken störas kraftigt om dagens Ostkustbana byggs om. Bygget av en ny stäckning skulle störa trafiken på bilvägar och andra järnvägar.

Ett annat exempel är att den västliga banan skulle ge två nya tågstationer, men den i Hagsta skulle ligga lång från Hamrångeborna.

Det östliga alternativet skulle ge dem närmare till tåget, men det skulle inte bli någon station vid sjukhuset i Gävle.

De, och de många andra för- och nackdelarna, presenteras och diskuterat på samrådsmötet måndag 29 augusti. Det hålls i kontorshuset Uppfinnaren på Teknikparken i Gävle, klockan 18-20.

Fram till 9 september tar Trafikverket också emot synpunkter om förslagen via brev och e-post.

Verket planerar att välja sträckning vid årsskiftet.