Utvandrare fällde 1800-talets skog i Amerika

Textstorlek:

Många svenskar jobbade i den amerikanska skogsindustrin som snabbt växte fram under 1800-talet. Skogshuggarna emigrerade från Sverige och slog sig ner i läger i USA.

Lars Nordström har skrivit om det annorlunda och bortglömda stycket svensk utvandringshistoria i boken ”Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar”.

– Det var guldåldern i amerikansk skogsbrukshistoria. Skogen hade ett högre värde än både guld och silver, säger han.

Då var det var massimport av skogshuggare från de tre skandinaviska länderna. ”Scandies” betraktades som stora, starka, kunniga och ”beskedliga så länge de var försedda med nymalet snus”.

De sågade, högg och fällde urskog med gigantiska träd som stått i orörda uppåt 500 år.

– Det var en ekologisk katastrof. En del av träden längs Colombiafloden var betydligt äldre än 500 år. Det äldsta daterade trädet var 1 400 år.

De stora skogsbolagen växte fram, järnvägar byggdes och ursprungsbefolkningen, som bott i området över 10 000 år, drabbades hårt. De hade ingen motståndskraft mot europeernas sjukdomar och blev i princip fråntagna allt, sitt självbestämmande, sin mark och sitt sätt att leva.

Lars Nordström skriver att ”Indianerna trodde att skogens träd hade skapats av kropparna från alla de människor som levt på jorden för mycket länge sedan.”

Det var uppenbarligen inte en åsikt som skogsbolagen delade. 90 procent av skogen fälldes.

Nu bor Lars Nordström i Sverige, men han bodde i Oregon i drygt 30 år och var ordförande i Swedish Roots in Oregon i tio år.

Organisationen efterforskar, dokumenterar och publicerar genealogiska och historiska uppgifter om svenskarnas historia i området. Det var under arbetet med det som han blev medveten om att ingen tidigare skrivit om skogshuggarutvandringen.

– Det är en fascinerande historia som omfattar många människor, så många att svenskarna kunde klara sig på svenska inom skogshuggarområdena.

Det var hårt och farligt arbete, olyckorna var många och läkarna vittnade om att skadorna påminde om krigsskador. Lägren var torftiga och fritiden minimal, innan åttatimmarsdagen infördes.

Snart kommer en annan bok om svenskar i Oregon. Den handlar om Carl-Johan Larsson från Strångsjö, mer exakt från Nästorp. Han blev en berömd svensk i USA, från bonde till arrangör och promotor.

”Genom 16 länder” är titeln på boken som berättar om denna mycket religiösa man som tar med sig den 20-åriga dottern på pilgrimsfärd till Jerusalem när frun dör.

– Men även solen har sina fläckar. Han rykte solkades när han gifte sig med dotterns kompis. Hon var 20 och han var i 60-årsåldern, säger Lars Nordström.

Karina Frölund