Bristande postservice kan hota småföretag

Textstorlek:

​Redan 2011 varnade Post- och telestyrelsen för att postservicen kunde försämras på landsbygden. Men än så länge klarar Postnord uppdraget, anser myndigheten.

Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsyndsmyndighet för posten i Sverige. De kontrollerar att postservicen fungerar enligt postlagen och postförordningen.

Postnord, som ägs till 60 procent av svenska staten och till 40 procent av danska staten, ansvarar för att Gästrikarna får posten som de ska.

Angående placeringen av ombud bedömer PTS att Postnord klarar sitt uppdrag.

– De har ersatt en del ombud med lantbrevbäring, en tjänst som vi tycker håller en generellt hög nivå. Sedan finns olika lokala förutsättningar och problem, säger Pär Lindberg som är utredare på PTS.

De senaste åren har Postnord och deras ombud haft en stor -utmaning i och med att handeln på internet ökar kraftigt.

– Det har blivit mycket paket att ta hand om. På landsbygden är det inte alla butiker som vill och kan hantera det.

Men om en butik både kan och vill, är det okej att Postnord ändå säger nej när det är två mil till befintligt ombud?

– Det kan vara det. Postnord har tagit fram riktlinjer för avstånden. Vi har bedömt att de riktlinjerna är en rimlig tolkning av lagtexten om att användarnas behov ska beaktas.

När Postnord 2010 förändrade sitt ombudsnät, gjorde PTS en analys av effekterna av förändringarna. Resultaten presenterades i en rapport 2011.

Avvecklingen av ombudet i Åmot tas upp i rapporten, liksom nio andra ombud som avvecklades i landet. Av dem fanns tre i Hälsingland – i Ilsbo, Lindefallet och Enånger.

Postnord ansåg att det var för få hushåll på orterna och inte för långt till alternativa ombud.

Avvecklingen är ekonomiskt förståelig, står det i rapporten, och PTS skriver att lantbrevbäringen kan vara en bra ersättning. Men myndigheten varnade för att lantbrevbäringen bara sker på dagtid, då många arbetar och inte kan ta emot paket.

Postnord hade 2011 också minskat antalet lantbrevbärare, och gett dem längre körsträckor. PTS varnade för att det kunde försämra servicen, vilket kan hota småföretag som är beroende av postservicen.

Om postservicen på landsbygden slutar fungera, vad kan Post- och telestyrelsen göra då?

– Det är en bra fråga. Eftersom det har fungerat hittills har det inte varit aktuellt med sådana insatser, så vi kan inte vara säkra, säger Pär Lindberg.

– Men som tillsynsmyndighet kan vi skriva föreskrifter, och tydliggöra kraven som Postnord ska leva upp till. Om det skulle uppstå en situaiton där det inte fungerar, och vi hamnar i skarpt läge, får vi se vad vi kan göra då.