By kämpar för postombud

Madelene Håkansson jobbar för att få ett postombud till Åmot, men Postnord ser inte behovet. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

En Åmotsbo som vill skicka paket har nästan två mil, enkel resa, till postombudet. Det är för långt, tycker föreningen som driver ortens Tempobutik. Nu jobbar de för att butiken ska bli ombud. Men Postnord prioriterar storstäder.

Postombudet på Ica Ugglebo är det enda i Ockelbo kommun. Det servar byarna Lingbo och Jädraås, och sedan 2011 även Åmot.

2010 avvecklade Posten Norden, som numera heter Postnord, cirka 300 ombud i landet.

Butiken i Åmot, som då hette Coop Konsum, var frimärksombud med utlämning.

Alla ombud av den typen togs bort. Vissa fick erbjudande om att bli postombud, men i Åmot ansåg Postnord att det var för få hushåll och rimligt avstånd till Ockelbo.

– De sa att det skulle vara lika god service. Vi skulle inte få några besvär. Nu kan man inte skicka eller ta emot paket i Åmot, säger Madelene Håkansson.

Hon sitter i styrelsen för den föreningsdrivna butiken. På försommaren började försöken att få tillbaka postombudet. Postnords kundtjänst tog inte emot förslaget, men Madelene fortsatte.

– Jag hittade något om landsbygdsutveckling och ringde dit. Där fick jag en kontaktperson, Annette Santner, som skrev upp oss. Hon sa att de inte ser något behov av ombud i Åmot.

Annete Santner berättar att Postnord löpande ser över var det behövs ombud.

– Vi tittar på var det byggs bostäder och var många människor rör sig. Där är behoven som störst, säger hon.

Ombud på landsbygd prioriteras alltså inte högt. Men avståndet till ombudet spelar viss roll.

– Det är klart att vi tittar på det. Och på parkeringsplatser, tillgänglighet och lagerkapacitet och kollektivtrafik, bland annat.

Enligt Postnords riktlinjer räknas Åmot som tätortsnära glesbygd. Då ska det vara högst en mil mellan bostad och ombud. De två milen till Ockelbo är alltså en avvikelse från riktlinjerna.

– Byarna i Ockelbo är väldigt små och ombuden placeras där många rör sig. I Åmot kan man få paket hemkörda med lantbrevbäring, säger Annette Santner.

Lantbrevbärarna levererar på dagtid. Om ingen är hemma och tar emot paketet, kan det köras tillbaka till Ockelbo.

Ett annat alternativ är posttjänst i glesbygd, som innebär att all post lämnas vid hemmet. Tjänsten kräver att alla i hushållet är äldre än 80 år eller har en funktionsnedsättning.

Madelene Håkansson menar att byn behöver ett postombud.

– Det underlättar för företagare och äldre och ökar tillgängligheten. Tempo har mycket annan service, Systembolaget till exempel, och posten borde ingå.

– Det kan bidra till att vi kan behålla butiken, istället för att man passar på att handla mat i Ockelbo när man hämtar paket.

Hur ombuden påverkar konkurrensen är inget som Postnord bedömer, enligt Annette Santner.

– Vi väger inte in något sådant. Vi tittar bara på våra kriterier, som hur kunderna rör sig.

Madelene Håkansson har fått höra att ett ombud inte är ak-tuellt. Men när ett företag i Åmot frågat om samma sak, är tonen mer positiv. Postnord skriver i ett mail till företaget att de prioriterar arbetet med att komplettera ombudsnätet med fler postombud eller utlämningsställen.

Brevet är undertecknat Annette, men Annette Santner känner inte igen att Åmotsbor fått olika signaler.

– Det låter konstigt. Troligtvis har någon berättat vad vi gör på Sverigenivå, och så har det missuppfattats. Vi jobbar med att komplettera främst i storstäder, säger hon.

Enligt Madelene Håkansson skulle ett postombud underlätta vardagen på många sätt.

– Man kan handla på internet istället för att åka till Valbo. Man kan ha en bil istället för två. Man kan vara hemma mer. Det handlar om att kunna bo där man bor.

 

FAKTA
Riktlinjer Ombud 

Ett postombud ska täcka 4 000 hushåll.

I tätort ska ombud finnas inom 15 minuter från hushållen.

I tätortsnära glesbygd 5-45 minuter från tätort, ska det vara högst 10 kilometer mellan hushåll och ombud.

I glesbygd mer än 45 minuters från tätort, ska det vara högst 50 kilometer mellan hushåll och ombud.

Avvikelser från samtliga riktlinjer kan förekomma.

Källa: Post- och telestyrelsen