Få tar examen

Textstorlek:

Bara hälften av gymnasieeleverna från Hofors klarar gymnasieexamen inom tre år. I Sandviken är andelen elever som fixar examen också låg. Men även om man tar examen, är det svårt att få jobb.

55 procent av Hofors gymnasieelever, räknat på både privata och kommunala skolor, tar examen inom tre år. Det är den tjugonde lägsta andelen bland landets 290 kommuner.

I Sandviken är det 61 procent som klarar gymnasiet på tre år, i Gävle 66 procent och i Ockelbo 66 procent. Inom fyra år från att eleverna började gymnasiet har 70 procent av eleverna från Hofors, 69 procent från Sandviken, 71 procent från Gävle och 68 procent från Ockelbo klarat examen.

Det extra året kan bero på att en elev till exempel går introduktionsprogram för att få gymnasiebehörighet, studerar riksidrottsgymnasiet på fyra år eller lägger till ett år för att ta gymnasieingenjörsexamen.

Siffrorna har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och presenteras i rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola 2016.

Jämförelsen visar också att det är svårt för unga att få jobb, när de har tagit sin gymnasieexamen.

SKL har räknat hur stor andel av ungdomarna som har en årsinkomst på minst 183 600 kronor två år efter gymnasiet.

I den uträkningen är Hofors bäst i Gästrikland. 26 procent av ungdomarna därifrån har jobb inom två år. 24 procent av Sandvikens unga, 22 procent av Gävles och 20 procent av Ockelbos får jobb under samma tid.

Bland unga gymnasieutbildade får män jobb snabbare än kvinnor.

I Hofors har 30 procent av männen och 22 procent av kvinnorna jobb inom två år efter gymnasiet. I Gävle 25 procent av männen och 19 procent av kvinnorna, i Sandviken 26 procent av männen och 21 procent av kvinnorna.

Hur könsfördelningen är i Ockelbo har inte kunnat jämföras.