Fixa gatan via internet

Hål i gatan eller trasiga väglysen? Det finns ett nytt sätt att rapportera det till ansvarig på kommunen. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Kvällen är mörk, gatlyktan trasig och aldrig byter kommunen lampan. Problemet dyker upp varje höst. Men nu finns en internettjänst som som gör det lätt att rapportera problem med gatan, och lysa upp i höstmörkret.

På hemsidan Fixa min gata, och i mobiltelefonappen med samma namn, kan vem som helst rapportera in fel på vägar och gator.

– Rapporten går direkt till kommunen. När felet är åtgärdat, kan kommunen själv gå in och rapportera det i e-tjänsten, förklarar Lotta Rudefors.

Hon är projekt- och förvaltningsledare på Sambruk, en rikstäckade förening som jobbar med digitala tjänster för kommuner. Den bildades 2005 och har adress Sandbacka park, fast Lotta Rudefors sitter i Jönköping.

– Vår förste ordförande Stefan Hedin fanns i Sandviken, så vår kansli hamnade där uppe. Nuvarande ordförande Lena Lundgren sitter förresten i Gävle.

Den som vill rapportera ett problem börjar med att, på hemsidan eller i appen, markera platsen på en karta. Sedan kan ett foto på felet bifogas, men det är frivilligt.

Efter det väljer rapportören en kategori som beskriver felet. Handlar det till exempel om gatubelysning, cykelställ eller nedskräpning?

Sist skriver rapportören en kort beskrivning av felet.

Om felet finns i en kommun som är med i Fixa min gata, kan rapporten skickas direkt till ansvarig på kommunen.

– Om kommunen inte är med ännu, går rapporten till en central e-postadress och så får kommunen hantera det därifrån.

Ockelbo kommun använder Fixa min gata för att ta emot rapporter, och hänvisar till tjänsten på sin hemsida.

Gävle kommun har en egen, liknande tjänst. I Sandviken kan man felanmäla via ett formulär på Sandvikenhus hemsida. I Hofors görs felanmälan genom att ringa till Hoforshus.

Lotta Rudefors tror att en gemensam tjänst är framtiden.

– Fördelen är att den är nationellt. I norr och söder är det samma webbadress, samma app. Det ser alltid likadant ut, säger hon.

Rapporter om statliga vägar skickas till Trafikverket. För privata vägar händer ingenting.

– Det är en begränsning vi pratar mycket om. Det går att berätta för ägaren om problem med privata vägar, men inte mer än så.

Tjänsten är framtagen i England och används i flera länder. Sambruk har översatt den och anpassat den till Sverige. Det hela finansieras av Sambruks medlemskommuner.

Fixa min gata används ännu inte särskilt flitigt av allmänheten, men Lotta Rudefors hoppas att många ska prova.

– Om många använder tjänsten, kommer kommunerna att vilja ha den, resonerar hon.