Klart för försäljning av församlingshus i Bergby

Textstorlek:

Hamrånge Hamrånge församling flyttar all sin verksamhet till församlingshuset och säljer Änglagården.

Fastigheten kan säljas redan i höst.

Församlingen har fem fastigheter i Hamrånge.

Förutom kyrkan i Berby och Österheds kapell vid kyrkogården i utkanten av orten, handlar det om tre fastigheter:

Församlings-huset, församlingsexpedition och verksamhetshuset Änglagården mitt i centrala Bergby.

Nu ska fastighetsbeståndet minskas genom att Änglagården ska säljas.

– Tanken är att använda pengarna till verksamhet istället för att betala elräkningar och underhåll av byggnader, säger Susanne Adman som är församlingspedagog.

Förberedelserna för den kommande försäljningen är redan i full gång.

Församlingshuset har fräschats upp med nya ytskikt, en toalett som de senaste åren använts som städskrubb har återställts till toalett och i dagarna kommer hatthyllorna på plats.

Änglagården har tömts på inventarier och all verksamhet har flyttats tvärs över gårds-planen till församlingshuset.

Den del av församlingshuset där minnesstunder har hållits, har ställts i ordning för barnverksamheten. Här kommer nu även dagmammorna att ha sina träffar.

Språkkaféerna kommer också fortsättningsvis att hållas i församlingshuset. Dessutom kommer bland andra PRO att fortsätta ha verksamhet här.

– Vi samlar verksamheterna här måndag till torsdag och på fredagarna finns plats för eventuella minnesstunder, säger Susanne Adman.

– Det är bättre med en lokal som används mer frekvent.

Flytten är nu klar och i helgen bjöd församlingen på invigningsfika för att visa upp hur församlingshuset kommer att användas framöver.

Precis som många andra församlingar har Hamrånge i flera år tittat på olika lösningar för att göra sig av med kostsamma lokaler.

För ett och ett halvt år sedan kom ett förslag om att sälja församlingshuset. Det skulle innebära att orten förlorade den enda stora samlingslokalen.

PRO aviserade då att man ville ta över lokalen, men så blev det inte och nu väljer församlingen att sälja Änglagården istället.

– Där vi haft verksamhet skulle det kunna bli en fin lägenhet. Eller verksamhet av något slag, säger Susanna Adman och berättar att fastigheten dessutom innehåller två lägenheter på övre plan.

– Församlingen har arkiv i källaren och det får vi kanske hyra tills det finns en annan lösning.

Senare i höst kommer det att vara helt klart för försäljning och försäljningen kommer att ske genom mäklare.