Landets snabbaste handläggning

Textstorlek:

– Handläggningstiden ökar förstås när det kommer in många ansökningar, då är det dessutom fler som ringer och frågar om just sitt ärende och då tar handläggningen ännu längre tid, säger Petter Nilsson handläggare hos polisen i Region Mitt.
– Fyll i ansökan så noga som möjligt så går handläggningen snabbare.
Det säger Petter Nilsson som är handläggare på Rättsenheten hos polisen i Region Mitt som just nu har landets kortaste väntetider för vapenlicenser.

Region Mitt har de senaste två veckorna gjort en punktinsats för att få ner handläggningstiderna för vapenlicenser.

Under augusti ökade handläggningstiden något och extra resurser sattes in för att enbart hantera ansökningar för vapenlicenser.

– Handläggningstiden ökar förstås när det kommer in många ansökningar, då är det dessutom fler som ringer och frågar om just sitt ärende och då tar handläggningen ännu längre tid, säger Petter Nilsson.

– Målsättningen är att ligga under fyra veckor. Just nu handlägger vi ärenden som kom in för ungefär tre veckor sedan.

Han berättar att alla ansökningar om vapenlicenser hanteras vartefter de kommer in, oavsett om det handlar om jaktvapen, ljuddämpare eller vapen för sportskytte.

Hur lång tid det tar att få beslut om vapenlicens beror på flera -saker. Är blanketten korrekt ifylld och alla intyg är bifogade går hanteringen snabbt.

– Ju mer komplett ansökan desto snabbare går det, säger Petter Nilsson och tipsar om att vara extra noggran med att fylla i de fält med en asterisk i skrivfältet.

– De uppgifterna måste vi ha för att kunna göra klart ärendet. Det kan vara så enkelt som att man missat att ange piplängden

När en uppgift fattas ringer polisen upp ansökaren. Men eftersom de ringer från dolt -nummer låter många bli att svara.

– Då måste vi skicka brev istället och så tar det längre tid.

Många glömmer också att fylla i motivering för sitt femte eller sjätte vapen i vapengarderoben.

– Du måste kunna uppge vad du ska ha ytterligare vapen till, varför du behöver dem.

Det här gäller ofta ärvda vapen. Ingen får vapenlicens av nostalgiska skäl eller för att vapnet har affektionsvärde.

– Du kan inte söka licens för att spara vapnet till barn och barnbarn. Du kan bara söka för ditt eget jaktbehov.