Länet bäst på mjölk

99 procent av barnen på förskolorna i Gävleborg får mjölk till lunchen varje dag. Foto: Ester Sorri
Textstorlek:

​99 procent av förskolorna i länet serverar mjölk till lunch. Med det är Gävleborg bäst i landet på mjölk i förskolan.

Det är LRF Mjölks nya projekt Hjärta mjölk som frågat för-skolor i hela landet om de erbjuder barnen mjölk till lunch och mellanmål.

1 438 av landets 9 510 förskolor har svarat och 78 procent av dem erbjuder mjölk varje dag.

I Gävleborg och Västerbotten är det betydligt fler förskolor som serverar mjölk varje dag.

– Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen vi behöver varje dag. Det ger näringstrygghet, inte minst åt barn som inte är så stora i maten, säger Kerstin Wikmar, projektledare och dietist på Hjärta mjölk.

I Livsmedelsverket råd för mat i förskolan rekommenderas att förskolebarn dricker cirka 3,5 dl mjölk eller mjölkprodukter varje dag. Det rekommenderade totala dagsintaget är 5 dl mager mjölk eller mjölkprodukter.

Det är en stor undersökning som gjorts för att kunna visa regionala skillnader.

I glesbygd och mindre orter serveras mjölk oftare än på större orter.

– Allra sämst är förskolorna i storstäderna på att erbjuda sina barn mjölk till lunch eller någon form av mjölkprodukt till mellanmål.

Sämst är Stockholm där 59 procent av förskolorna serverar mjölk till lunch eller mellanmål.

– Vi tycker det är alarmerande att baren får helt olika förut-sättningar att få i sig näring beroende på var i landet man bor.

Även hur förskolorna drivs har betydelse för om de serverar mjölk eller inte.

82 procent av de kommunala förskolorna serverar lunchmjölk, men bara 69 procent av de privata. Kerstin Wikmar tror en förklaring är att privata förskolor inte har tillgång till kostchefer på samma sätt som de kommunala.

I undersökningen framgår inte om det är lokal mjölk som serveras till barnen på förskolorna.