Nu krävs nytt förarbevis

Från och med i morgon måste alla yrkesförare i buss eller lastbil ha ett yrkeskompetensbevis, YKB. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Idag, fredag, firas Yrkesförarens dag i hela landet. Från och med i morgon får de inte jobba om de inte har ett godkänt yrkeskompetensbevis, YKB.

Imorgon lördag är det kört för de yrkesförare som inte har ett godkänt yrkeskompetensbevis, YKB. Då ska nämligen alla yrkesförare som kör person- eller godstransporter med buss eller lastbil ha YKB-kortet med sig när de jobbar.

Kravet på yrkesförar-kompetens gäller inom EU, Norge, Island och Liechtenstein och ska garantera att föraren har tillräcklig kunskap för säkra transporter.

För en vecka sedan hade drygt 91 000 förare gått utbildningen som innehåller fem delmoment: sparsam körning, lastning och lossning för godstransporter, lagar och regler, ergonomi samt säkerhet och kundfokus.

För att få YKB-kortet måste föraren ha deltagit vid alla fem kurserna.

YKB-kortet är giltigt i fem år och under den perioden måste föraren gå en fortbildning med de fem delmomenten på totalt 35 timmar.

– Det är stenhårt med sju timmar per kurstillfälle, säger Patrick Magnusson som är regionchef för Sveriges Åkeri-företag i Gävleborg, Dalarna och Västmanland.

– Transportstyrelsen skickar kontrollanter som kollar kurs-tiden.

– Men det är inget prov eller krav på aktivitet. Det enda som krävs är fysisk närvaro.

Han menar att de flesta åkeriföretag tycker att utbildningen är bra, men att många är tveksam till att förarna ska sätta sig i skolbänken och få samma utbildning vart femte år.

– Vi hoppas att utbildningen kan utvecklas och bli mer flexibel till nästa omgång.

– YKB bör vara en fortbildning så att du får mer specifik utbildning utifrån vad du kör.

Det är både åkeriföretagen och förarna själva som har ansvar för att YKB-kortet förnyas vart femte år. I yrkeschaufförernas kollektivavtal framgår att arbetsgivaren ska erbjuda 40 timmars kompetensutveckling under -betald arbetstid under en femårsperiod. YKB-utbildningen tar 35 timmar.

– Man kan dela upp det och gå en kurs á sju timmar varje år, tipsar Patrick Magnusson.