Ny metod kan dämpa rädslan för spindlar

Spindelfobi kan dämpas med rätt exponering. Foto: Getty Images
Textstorlek:

​Är du paniskt rädd för spindlar? Nu har en grupp forskare studerat en exponeringsmetod som kan ge långvarig effekt och göra fobiker mindre rädda.

Exponeringsterapi kallas det när en person gradvis utsätts för det som framkallar rädslan.

Genom exponering kan hjärnan programmeras om med nya minnen som överskuggar rädslan.

Men rädslominnet kan komma tillbaka.

Nu har forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet studerat en ny metod som verkar ge mer varaktigt resultat.

– Vid vanlig exponering kodar du in ett säkerhetsminne som kommer att dämpa rädslominnet, men du ändrar inte rädslominnet i sig. Genom en minnesaktivering kan du påverka själva rädslominnet, säger Johannes Björkstrand, doktorand vid Uppsala universitet.

Metoden går ut på att försökspersonerna utsätts för en ”miniexponering” innan den riktiga exponeringen.

Studien har gjorts på personer med långvarig spindelfobi. De fick titta på ett fåtal bilder på spindlar en kort stund och efter en liten paus titta på en större mängd spindelbilder under en längre tid.

Den korta förexponeringen visade sig minska rädslan hos fobikerna så pass tydligt att forskarna tror att metoden kan ge en bättre, mer varaktig effekt mot ångest och fobier.

– När du påminns om något går minnet in i ett labilt tillstånd och blir påverkbart. Det är det som händer i det här fallet genom att först göra en kort påminnelse innan den riktiga exponeringen, säger Johannes Björkstrand.

Helena Wande/TT