På pricken rätt båtväg

Gävle kommun ansvarar för ett antal farleder längs Gästrikekusten. Dock inte för de stora lederna in till de officiella hamnarna, som här i Norrsundet. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​De senaste två åren har Gävle kommun jobbat extra mycket med sina farleder för småbåtstrafik längs kusten.
Från och med i sommar har kommunen dessutom tagit över ansvaret för ännu en led.

 

2009 tog Gävle kommun över ansvaret för en del av farlederna utmed kusten. Sjöfartsverket hade gjort en översyn och ville inte längre ha hand om fritidsbåtsleder.

På flera håll fick kommunerna ta över lederna för fritidstrafiken medan Sjöfartsverket fortfarande ansvarar för farleder som är utpekade som säkra sjövägar. Exempelvis leder till allmänna hamnar och större industrihamnar. Det vill säga leder för yrkes- och handelstrafik på sjön.

För Gävle innebär det just nu skötsel av farleder i fem områden:

Inre fjärden från Gävle hamn till sjösättningsrampen vid båtrampen vid Baggarevarvet vid Södra Skeppsbron.

Inseglingen till Engesberg, en kort led med tre prickar och ensmärken.

Sikviksleden runt Orarna och söder om Korsnäs fabriksområde.

Limön med Leharsleden, Båkskärsleden, södra, norra och västra inseglingen mot Limön.

– Och så har vi leden in till Axmar bruk. Den leden har tillkommit i år. Från den första juli, säger Viktor Ålin som är gatuingenjör på Samhällsbyggnad Gävle med ansvar för bland annat kommunens farleder.

Leden in till Axmar bruk har fram till i år skötts ideellt och har i sommar fått nya enhetliga prickar. Samma sorts prickar som kommunens övriga farleder är markerade med.

I dagsläget är det inte aktuellt att kommunen tar över ytterligare blåtleder längs gästrikekusten.

När kommunen tog över lederna lades ansvaret på Kultur- och fritidsförvaltningen. 2012-13 övergick ansvaret till Samhällsbyggnad.

– Sedan 2014 har det hänt rätt mycket med farlederna, säger Viktor Ålin och beskriver hur det under förra året genomfördes en upphandling av skötseln av lederna.

– Vi försöker vara klara med översyn och prickning innan båtsäsongen drar igång.

I år har tjänsten upphandlats för fem år och Gävleföretaget Mickes bogsering och sjöentreprenad kommer att sköta lederna de kommande åren.

Det mesta av arbetet görs tidigt på våren.

– Isen kan lyfta och flytta prickarna flera meter under vintern.

Med hjälp av en pråm med lyftkran som bogseras ut till lederna och med stöd av GPS-koordinater lyfts prickarna till exakt rätt plats.

Samtidigt byts eventuella batterier och reflexband ut.

Även djupet i lederna kontrolleras så att det stämmer med gällande sjökort.

– Vi garanterar ett visst djup i farlederna vid medelvattenstånd. Som båtförare har du själv ansvaret att ha koll på vattenståndet och hur djupt båten går.

Vart femte år kontrolleras kättingarna som håller fast prickarna i ankarstenarna.

– Senaste kättingkontrollen gjordes under förra året.

– Pricken rör sig i kedjan och det ger slitage och det gäller att kedjan är lagom lång.

– Är den för kort blir det problem vid högvatten och är den för lång kan prickan bli liggande vid lågvatten.

Entreprenören underhåller även lederna under båtsäsongen.

– Det kan ju hända saker under säsongen. Prickar kan exempelvis bli påkörda så att de flyttas och då behöver vi rätta till dem.

I hela Sverige finns cirka 900 officiella farleder och 14 000 sjömärken, exempelvis bojar och prickar, som motsvarar trafikmärken längs vanliga vägar.

Sjöfartsverket ansvarar för ungefär hälften av lederna och märkena.

Resten sköter hamnarna, kommuner, båtklubbar och privatpersoner.

Den stora farleden till Gävle hamn svarar Sjöfartsverket för i samarbete med hamnen.

Likadant är det i Norrsundet där hamnägaren, Norrsundet hamn AB, ansvarar för farleden in till hamn.

Båtklubbarna ansvarar för lokala farleder inom sitt område.