Rörig skjuts till skolan

Från Norrsundet går skolskjutsen till Bergby vid tre olika tider på morgonen. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

De yngsta skolbarnen i Norrsundet har gått på Bergby centralskola i två veckor. Förutom förändringar i klassrummet, innebär det en ny organisation av skolskjutsarna. Det har orsakat förvirring i Hamrånge. På Gävle kommun är det ingen som förklarar exakt vad som gäller.

Elever i årskurs 7–9 som bor i Norrsundet åker linjebuss 25 till skolan. Elever i årskurs 1–6 åker skolbuss med Hamrånge taxi.

De yngres skolbuss är inte stor nog för att alla barn ska få plats, så den går i två turer på morgonen. Vissa barn får rosa busskort, och åker skolbuss klockan 7.40. Andra barn får ljusgröna kort och åker skolbuss klockan 8.05.

För barnen i årskurs 7–9 avgår linjebuss 25 klockan 7.50.

I sociala medier uttrycker föräldrar i Norrsundet frustration, och att det har varit svårt att reda ut vilket barn som ska åka vid vilken tid på morgonen.

De undrar varför äldre barn inte får åka med de yngres skolbuss. De undrar också över de äldre barnens busskort. Vem får gratis busskort och vem ska betala för det? Kan skolkortet användas på fritiden?

Vissa önskar skolbuss senare på eftermiddagen, för de som vill vara på fritidsgården Zebran efter skolan.

Gästriklands Tidning ringer Gävle kommuns skolskjutshandläggare Annika Holm för att reda ut vad som gäller. Hon vill inte svara på några frågor.

– Jag brukar inte prata med tidningar över huvud taget. Jag är upptagen, säger Annika Holm.

Men praktiska frågor om skolskjutsturer och busskort, får jag ställa dem till dig?

– Nej, jag brukar hänvisa till min chef, det är hon som brukar prata istället.

Vem ska jag prata med då?

– Ja skolan har ju informationen om skolskjutsarna men jag tror inte att de heller är sugna på att prata med någon tidning.

Men vem är din chef?

– Sinikka Pisilä.

Sinikka Pisilä är chef för kvalitet och myndighet på Gävle kommun. Via e-post förklarar hon att hon inte kan svara på frågor på detaljnivå, men allmänt om skolskjutsar.

Hon berättar att de äldre elevernas skolbusskort inte kan användas på fritiden, och förklarar varför skolbussen inte går till och från fritidsgården.

– Enligt skollagen har elever enbart rätt till skolskjuts till och från skolan, som är en skolpliktig verksamhet.

Eftersom det inte är lagstadgad plikt att vara på fritidsgården, är kommunen inte skyldig att ordna skjuts dit.

Enligt skollagen är kommunen skyldig att ordna gratis skolskjuts till de elever som behöver det med hänsyn till skolvägens längd och trafiksituation, om eleven har funktionsnedsättningar eller om andra särskilda omständigheter kräver skolskjuts.

– Skollagstiftningen är ganska vid och kommuner brukar i dessa fall fastställa regler eller riktlinjer för att på ett bra sätt kunna hantera skolskjutsfrågorna på ett likvärdigt och rättssäkert sätt, skriver Sinikka Pisilä.

I Gävle kommun får elever i årskurs 1-3 gratis skolskjuts om de bor minst två kilometer från skolan.

För årskurs 4-6 är gränsen tre kilometer, och för årskurs 7-9 fem kilometer.

De innebär att det blir gratis busskort för årskurs 7-9 i Norrsundet, men inte i Totra.

Elever som bor i Totra kan ansöka om att få gratis busskort om de har funktionshinder eller om vägen är farlig.

Sinikka Pisilä förklarar också varför eleverna i årskurs 7-9 får åka linjebuss istället för skolbuss.

Det beror på att Gävle kommun, liksom de flesta andra kommuner, helst ordnar skolskjuts i linjetrafiken där det är möjligt.

– Det är också så att skjutsen kan ordnas på olika sätt för yngre och äldre barn, efter bedömningar om lämplighet och säkerhet.
I det här fallet är bedömningen den att de äldre barnen kan använda linjetrafiken.

Gästriklands Tidning frågar också varför skolbussen för yngre barn inte är stog nog för att alla ska få plats, hur det bestäms vem som får åka 7.40 respektive 8.05, samt när skolbussen går tillbaka till Norrsundet efter skolan.

Ingen på Gävle kommun besvarar de frågorna.

Ebba Pettersson

 

 

Fakta Skolskjuts i Gästrikland

Reglerna för skolskjuts ser ungefär lika ut i hela landskapet. Om barnen får åka bestäms av avståndet till skolan, men i Hofors kommun finns vissa undantag vid tungt trafikerade vägar.

I Gästriklands fyra kommuner gäller, att barn i förskoleklass till årskurs tre ska bo två kilometer från skolan för att få åka skolskjuts.

Barn i årskurs 4-6 ska bo minst tre kilometer från skolan.

I Gävle, Hofors och Sandviken krävs det att barn i årskurs 7-9 ska bo fem kilometer från skolan för att de ska få åka skolskjuts.

För årskurs 7-9 i Ockelbo räcker det att bo fyra kilometer från skolan för att få skjuts.

I Hofors finns några specifika undantag från avståndsregeln. Barn upp till årskurs 6 som bor Berg, Wall, Wij, Prästhyttan och Ho får skolskjuts även om det bor närmare skolan, eftersom kommunen bedömer att trafiken på riksvägarna 511, 512, 513 och 515 gör att det behövs.

I första hand ska barnen åka till skolan med linjetrafik. Det finns det undantag för i Barkhyttan – där får barn i upp till årskurs 6 speciell skolskjuts, på grund av trafikläget på E16.

Mycket trafik längs skolvägen kan också ge gratis skolskjuts till den som annars inte har rätt till det. Föräldrarna kan ansöka och då utreder kommunen om barnen behöver skjutsen.

Barn med funktionshinder kan också ansöka om skolskjuts, även om de bor för nära skolan.

Barn som bor hos föräldrar varannan vecka kan ansöka om att få skolskjuts från båda hemmen. Det beviljas bara om barnet bor stadigt på båda adresserna.

Kommunen är bara skyldig att erbjuda skolskjuts till den skola, där kommunen har placerat en elev. Om eleven har valt en annan skola, behöver kommunen inte ordna skjuts om skjutsen skulle kosta mer eller vara besvärlig att organisera.

Kommunen ansvarar för att planera och samordna skolskjutsarna.

Det är föräldrarnas, eller andra vårdnadshavares, ansvar att barnen tar sig till busshållplatsen i tid och kliver på bussen.

Om barnen missar bussen ska alltså föräldrarnas se till att de tar sig till skolan.

Företaget som kör skolskjutsen ansvarar för att transporten är säker för barnen.

Skolan ansvarar för ordning och säkerhet vid busshållplatsen där.

Det är både skolans och föräldrarnas ansvar att lära barnen hur man rör sig säkert i trafiken.