Unga skippar högskolan

Länet behöver fler högskoleutbildade unga, men få unga pluggar vidare. Foto: Getty Images/Wavebreak Media
Textstorlek:

Gävleborg är ett av länen i landet där färst unga börjar studera vid högskola eller universitet. 36,8 procent påbörjade högre studier innan 24 års ålder. Bara i Jämtland och på Gotland är det färre som pluggar vidare.

Bland länets 24-åringar är killarna i Ockelbo minst studieintresserade. 11,3 procent av dem hade påbörjat högskolestudier förra året. 40,5 procent av de jämnåriga tjejerna från Ockelbo pluggade.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) markerar i sin analys att det är färre än 100 i årskullen 1991 i Ockelbo, och siffrorna ska inte övertolkas. Andelen killar som pluggar vidare varierar från år till år, men generellt är det betydligt fler tjejer som pluggar vidare.

Så ser det ut i alla Gästriklands kommuner. Av Hofors 24-åringar pluggade 38,7 procent av tjejerna, och 27,9 procent av killarna, på högskola 2015.

I Sandviken var det 38,5 procent av tjejerna och 26,4 av killarna. I Gävle 53,7 procent av tjejerna och 36,6 procent av killarna.

I hela länet hade 36,8 procent av 24-åringarna påbörjat högskolestudier förra året – 45,9 procent av tjejerna och 28,7 procent av killarna. Bara i Jämtland och på Gotland var andelen unga som pluggade på högskola lägre.

– Det är tydligt att unga på mindre orter mer sällan söker sig till högre utbildning. Alla vill inte studera på högskola och universitet, men det är viktigt att skapa förutsättningar så att fler ser möjligheten, säger Annika Pontén på UKÄ i ett pressmeddelande.

Hon tycker att högskolor, län och kommuner bör jobba för att fler på landbygden, och fler unga killar, ska söka sig till högre -utbildningar.

Länsstyrelsen Gävleborg skriver på sin hemsida att fler utbildningsplatser kan vara ett sätt att höja utbildningsnivån i länet.

De diskuterar detta med Region Gävleborg och Högskolan i Gävle, med anledning av att länets arbetsgivare anser att det är svårt att hitta personal med önskad kompetens.