Växande hamn med nytt namn

Ett containerfartyg lastas i Gävle hamn. Dagligen hanteras 4 000 containrar i hamnen i Gävle. Med det är hamnen Sveriges tredje största containerterminal. Foto: Elise Hovanta
Textstorlek:

Det var folkfest i Fredriksskans när Gävle hamn firade Hamnens dag.
Sedan förra året heter hamnen Yilport Gävle och ingår i ett stort bolag med ett 25-tal hamnar på fyra kontinenter.
I 30 år har Yilport avtal med Gävle kommun att driva den växande hamnen.

Fyra bussar åkte varje kvart runt hamnområdet med varsin guide som berättade om hamnen och verksamheten.

Bussen åkte runt det stora hamnområdet, in och ut i stora lasthallar och mellan höga travar av tomma containrar.

Guiden Jonas Norlén berättade att det kommer in 300 lastbilar med containrar dagligen och att det tar 12 minuter att lossa en bil.

Varje dag hanteras 4 000 containrar i hamnen.

Yilport Gävle containerterminal är den tredje största i Sverige och kan just nu hantera 172 000 TU årligen. En TU är en 6 meter lång container.

Men hamnen ska växa och bli ännu större.

Den nya terminalen som nu byggs kommer att kunna hantera 500 000 TU varje år.

I byggnationen ingår en ny 450 meter lång kaj där man kan ta emot 240 meter långa båtar.

De material som mestadels stuffas, packas, i Gävle för export är stål, papper och virke.

Bland importvarorna är kaffe den största.

I hamnen finns även flera andra verksamheter. Bland annat rivning av skrot och förvaring av flygbränsle i Oljedepån.

Totalt finns 140 cisterner i området.

Guiden berättade att allt flygbränsle till Arlanda transporteras med tågset med 20-tal vagnar från Gävle. Två långa tågset går dagligen till Arlanda.

En och en halv vagn flygbränsle går åt till en enda Thailandsresa.

I en av Trafikverkets vagnar berättade projektledare om byggplanerna för det nya järnvägsspåret till hamnen och hur det skall ansluta till den nya Ostkustbanan.

I Gävle hamnkontor berättade Mats Wiberg om fartygshistoria och om Gävle som skeppsbyggnationsstad.

Det fanns en hel del utrustning att titta på och prova på i hamnområdet. Man kunde bland annat klättra upp i en av kranarna på kajen. Men inte allra högst upp naturligtvis.

Vid kajen låg flera båtar och fartyg satt gå ombord och titta i: Sjöräddningens båt, Gävleborgs Sjövärnskårs utbildningsfartyg SVK 223, Sjöfartsverkets fartyg Bönan Pilot 743 SE och Gästrike räddningstjänst båt.

Här fanns även ett stort fartyg med en grävmaskin som muddrar samt den nya bogserbåten Grissly af Gefle.

Barnen provade gärna de olika kaptensstolarna och fick fingra på alla knappar som styr en båt.

Fyrskeppet Almagrundet var också på plats i Fredriksskans. Hon hade för dagen bogserats från sin hemmakaj på Alderholmen och kunde visa upp den höga mast som kommit på plats dagarna innan.

Elise Hovanta