Bra skola på små orter

Ockelbo är bäst i länet. Rankingen baseras till stor del på uppgifter från innan nya Perslunda invigdes. Foto: Arkiv
Textstorlek:

Ockelbo är länets bästa skolkommun. Den står sig riktigt bra bland landets samtliga kommuner, och rankas som nummer 24 av 290. Hofors kommun klarar sig också bra och hamnar på plats 26.

På två punkter är Ockelbo som skolkommun bäst i hela landet. Undervisningen får bäst resurser, beräknat utifrån SCB:s statistik för vad skolan kostar per barn.

Och så är Ockelbos lärare friskast i landet, som i att statistiken visar att Lärarförbundets medlemmar där sjukskriver sig minst.

Det är Lärareförbundet som tar fram rankingen Sveriges bästa skolkommuner.

De har tagit fram 13 kategorier för att bedöma skolan, och räknat på data och statistik för varje kategori. Kategoriresultaten har sedan slagtis samman i en totalrankning för hur bra kommunerna sköter skolan.

Ockelbo klarar sig mindre bra i kategorin högskolebehörighet bland 20-åringar, och rankas på plats 262 av 290.

Kommunen hamnar på plats 231, när Lärarförbundets lokalavdelningar kommenterar hur kommunen är som arbetsgivare.

I den totala rankingen hamnar Hofors kommun på plats 26, inte långt efter Ockelbo.

Hofors är bäst i landet på likvärdigt meritvärde.

Den kategorin är en jämförelse av niornas betyg och vilka betyg de förväntades få enligt Lärarförbundets beräkningar.

Hofors nior verkar alltså ha fått bättre betyg än förväntat.

Hofors kommuns skolor har landets tredje bästa lärartäthet.

Men när Lärarförbundet kontrollerar hur många som går klart gymnasiet inom tre år efter grundskolan, rankas Hofors på plats 259 av 290. Högskolebehörigheten bland 20-åringar är också låg. I den kategorin hamnar Hofors på plats 269.

De två mindre av Gästriklands kommuner rankas betydligt högre än de större.

Gävle hamnar på plats 157 av 290. I bedömningskategorierna har kommunen relativt friska (plats 42), välutbildade (plats 88) och välavlönade (plats 76) lärare. I övriga kategorier rankas Gävle kommun lågt.

Sandviken är Gästriklands sämsta skolkommun, rankad på plats 256 av 290.

Lärarnas löner rankas lågt, på plats 258. Som arbetsgivare för lärare är Sandviken den sextonde sämsta av landets kommuner.

Sandvikens starkaste sida är att ordna förskoleplatser till barn mellan ett och fem år. I den kategorin rankas kommunen på plats 63 av 290.