Kör utan modern teknik

I ambulanserna saknas ofta digitala hjälpmedel. Foto: Ulf Huett
Textstorlek:

72 procent av landet ambulanssjuksköterskor kollar vägen med sin egen mobiltelefon. I Gävleborg kan personalen inte se journaler eller vårdplaner innan de kommer fram till patienten. 
Digital teknik skulle kunna öka säkerheten i ambulanserna, men den används inte i särskilt stor omfattning.

När ambulansen rycker ut i Gävleborg gör den det utan tidigare journaler, vårdplaner eller ambulansjournaler.

Informationen om patienten skulle kunna överföras digitalt till ambulanssjuksköterskorna, men det gör den inte.

Digitala kartor skulle kunna hjälpa ambulansen att hitta rätt. Men personalen får inte tillräckligt med information för att hitta.

Och när patienten är hämtad, skulle informationen från ambulansens journal kunna överföras till sjukhuset per automatik. Det händer inte heller.

Region Gävleborg hamnar på plats 15 bland landets 21 landsting och regioner när Vårdförbundet rankar dem efter e-hälsa.

Det handlar om hur bra de är på att använda modern digital teknik i arbetet i ambulansen.

Under våren ställde Vårdförbundet frågor om e-hälsa till ambulanssjuksköterskor i hela landet, och 935 svarade.

Positivt för ambulansen i Gävleborg är att det händer att läkare kan ordinera läkemedel direkt i ambulansjournalen, och att information från den medicintekniska utrustningen förs in i journalen per automatik.

Sveriges kommuner och landsting (SML) har som mål att personalen ska ha tillgång till väl funge-rande digitala lösningar.

– Enligt Vision e-hälsa 2025 ska vårdpersonal ha tillgång till användbar information och beslutsstöd. Men dit är det fortfarande en bra bit kvar om vi ser till den svenska ambulansvården generellt, säger Veronica Lindström vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Ambulanspersonal ska kunna överföra medicinsk information till andra vårdenheter. Landsting ska tillsammans med larmcentralen hitta tekniska lösningar för kommunikation mellan centralen och en ambulans.

Men vilka digitala lösningar som finns i ambulanserna skiljer sig kraftigt åt i landet.

Två tredjedelar av ambulanserna saknar tillgång till internet.

Sju av tio ambulanssjuksköterskor använder sin egen, privata mobiltelefon för att söka information under utryckning.

Nästan hälften saknar saknar GPS, alltså digital teknik som kan visa kartor.

– Det är oacceptabelt att 72 procent av ambulanssjuksköterskorna i undersökningen använder egna smartphones för att hämta information som de behöver för att bedriva säker vård och för navigering, säger Sineva Ribeiro ordförande i Vårdförbundet i ett pressmeddelande.