Posten ska dela ut post

Textstorlek:

Kritiken mot Postnord (tidigare Posten/Postverket) för brister i servicen är omfattande. Post- och Telestyrelsen (PTS) har riktat skarp kritik mot Postnord. Kvaliteten på postutdelningen i Sverige har försämrats markant på senare år, och antalet klagomål har ökat kraftigt. Hos Postnord, som är dominerande inom brevutdelning, har bland annat andelen Förstaklassbrev som delas ut första vardagen efter inlämning sjunkit mycket kraftigt.

Under 2015 var det strax under 90 procent av breven som kom fram i tid, långt sämre än de siffror Posten haft tidigare.

Förutom sen post handlar det om försändelser som inte delats ut alls eller att kunder av misstag fått grannens post. Och den dåliga utvecklingen har tyvärr fortsatt under 2016.

”Situationen är absurd”, skrev juristen Rolf Kroon i Svenska Dagbladet i helgen. Han avfärdade Postnords försvar där ledningen skyller på sjunkande brevvolymer när man motiverar ännu sämre service och höjt brevporto.

Med det tidigare brevmonopolet i ryggen verkar det nu som om Postnord vill expandera sin verksamhet ytterligare. Allt fler verksamhetsområden som tidigare dominerats av flera privata aktörer vill man lägga under sig. Det handlar om en hel logistikkedja, med lagerhållning och distribution. Dessutom tryckeriverksamhet, eftersom Postnord har förvärvat tryckerikoncernen Strålfors.

I dag innehåller brevbärarens väska till största delen
oadresserad direktreklam! På detta område knaprar Postnord allt större marknadsandelar på den enda konkurrentens bekostnad.

Postnords visioner är att bolaget inte bara ska lagerhålla och leverera – utan dessutom även installera (!) sådant som vitvaror och hemelektronik. Här måste man konstatera att det gamla postverket hamnat långt utanför sin ursprungliga roll och kärnverksamhet.

Statens egendom – inklusive bolag – finns till för vårt gemensamma bästa. Tyvärr visar erfarenheten att det kan gå riktigt illa när staten blir girig: Nordbanken/Nordea och dess trassliga affärer, Vattenfall och brunkolsskandaler i Tyskland, eller avkastningskravet på SJ (14 procent) som få eller ingen privat ägare skulle drömma om att sätta. Fler exempel finns.

Till detta ska läggas den disparata och splittrade bild som Myndighets-Sverige förmedlat genom att organisera sig regionalt på vitt skilda sätt. Trafikverket har sin modell, Kriminalvården sin indelning, Arbetsförmedlingen ytterligare en, o.s.v.

Ägaren staten måste sätta tydliga gränser för Postnords expansionsplaner. Posten ska först och främst dela ut post – i hela landet!

Bo Höglander