Jakt överklagas igen

Textstorlek:

LÄNET
Upphäv licensjakten på sex vargar i Blyberget innan december, eller skjut upp jakten tills Förvaltningsrätten sagt sitt. Det yrkar Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen Gävleborg på, när de överklagar Länsstyrelsen Gävleborgs jaktbeslut.

Enligt beslutet får sex vargar skjutas i reviret Blyberget, som sträcker sig från Katrineberg norr om Åmot upp till Annefors.

Jakten ska börja den 2 januari.

Länsstyrelsen Gävleborg bedömer att revirets vargtäthet, historik med vargskador och förekomst av bebyggelse och tamdjur stämmer med Viltförvaltnings-delegationens kriterier för jakten.

Historiken av skador och obehag orsakade av varg bedöms vara angelägna att lösa. De aktuella vargarna är inte genetiskt värdefulla.

Föreningarna som överklagar beslutet menar att jakten skulle göra det svårare att uppnå en gynnsam bevarandestatus för vargstammen.

De anser att beslutet inte berättigar undantag från EU:s direktiv. De menar bland annat att det enda av jaktens syften som kan motivera undantag är att begränsa skador, och enligt föreningarna är skadorna inte tillräckligt stora i reviret.

Föreningarna anser att Länsstyrelsen Gävleborgs inte beskriver syftet med jakten tillräckligt tydligt. De menar också att licensjakt inte är lämpligt för att minska tamdjursangrepp, och föreslår skyddsjakt istället. De vänder sig dessutom emot beslutets rikt-linjer för jakthundar.

Föreningarna vill att Förvaltningsrätten skulle fatta beslut innan 1 december. Annars yrkar de på inhibition – att jakten skjuts upp, med motiveringen att om beslut inte fattats innan 1 december, kommer det förmodligen inte fattas innan 2 januari heller.

Samma föreningar har överklagat beslut om licensjakt på varg i Värmland 2017.

Där avslog Förvaltningsrätten begäran om inhibition, och förklarade att de har för avsikt att avgöra målet innan den 2 januari.

 Ebba Pettersson