Järbo ska rena dubbelt

Det nya reningsverket byggs precis intill det gamla och ska ta hand om avloppsreningen i både Järbo och Kungsberg. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

JÄRBO
Det nya reningsverket intill Jädraån i Järbo börjar ta form. En helt ny anläggning byggs för att klara framtidens krav på rening och ett varierat tryck från Kungsberg.

I takt med att Kungsberg har växt snabbt med många nya bäddar runt skidanläggningen har reningsverket där blivit för litet.

Bättre kapacitet för avloppsrening behövdes, men någon utbyggnad i Kungsberg blir det inte.

– Kungsberget har tidigare tagit hand om sitt eget spillvatten, men ingår numer i Sandvikens VA-kollektiv, säger Marie Svensson

Hon är projektledare på Teknikavdelningen på Sandviken Energi Vatten AB.

– Vi bygger inte ut i Kungsberg eftersom belastningen är så olika över året, fortsätter hon.

– Variationen med mycket folk på vintern och mindre på sommaren gör att processen vid reningsverket i Kungsberget är svår att få till.

Istället ska spillvattnet från Kungsberg pumpas till Järbo.

Men även där var reningsverket i behov av rust och uppdatering.

För att kunna ta hand om spillvatten från Kungsberg och samtidigt möta framtidens krav på bättre rening med hårdare miljökrav på utsläpp av till exempel fosfor, kväve och syreförbrukande material byggs just nu ett helt nytt reningsverk i Järbo.

– Det blir som två flugor i en smäll. Reningsverket i Kungsberg läggs ner samtidigt som vi får ett nytt modernare reningsverk där vi på ett säkrare sätt gör det renade vattnet ännu renare innan det släpps ut i Jädraån.

– Kraven på rening har ökat och även om vi klarar kraven i det befintliga verket skulle det bli för litet när det blir så många fler anslutna.

Det nya reningsverket är dimensionerat för 6 250 PE, personekvivalenter.

– PE är fackspråk och är ett mått på hur mycket en människa ger ifrån sig. Förenklat kan man säga att dimensioneringen gäller för totalt 8 750 anslutna. 6 000 från Kungsberg och 2 750 från Järbo.

Kostnaden för den nya anläggningen stannar på cirka 45 miljoner kronor.

Går allt enligt planerna är reningsverket i drift i maj nästa år.

Därefter ska ledning från Kungsberg till Järbo dras. Det betyder att systemet kopplas ihop och är i full drift tidigast under hösten 2017.

– Den nya anläggningen gäller inte för Jäderfors. Där fanns ett mindre reningsverk som nu lagts ner.

– Nya ledningar har lagts så att spillvattnet pumpas till anläggningen vid Hedåsen i Sandviken.

Även i Årsunda har reningsverket lagts ner. Årsundabornas avlopp pumpas via en sjöledning till Hedåsen.

– Hedåsen har också byggts om för att klara nya krav på rening. Spillvatten från centralorten, Årsunda och Jäderfors renas här.

Sandviken Energi Vatten har i övrigt reningsverk i Österfärnebo, Storvik, Gästrike-Hammarby och Kungsgården (som även servar Åshammar).

Det nya reningsverket i Järbo byggs precis intill det gamla. Den gamla anläggningen kommer att vara kvar och byggas om för att ta emot avloppsslam från enskilda avloppsbrunnar i hela Gästrikland. Gästrike Återvinnare kan inte längre samla avloppsslammet i anläggningen i Forsbacka och tar då över det gamla reningsverket och flyttar den verksamheten till Järbo.

Det handlar om ungefär 25 000 ton slam från cirka 10 000 brunnar per år.

Även slammottagningen beräknas vara i full gång under nästa höst.

Agnetha Brolin