Ny studie om aktivt hus

Textstorlek:

Hedesunda fortsätter att kämpa för sitt allaktivitetshus. Nu startar Hedesunda IF ytterligare en förstudie. Den här gången med stöd från Leader Nedre Dalälven.

Redan 2009 tog idrottsföreningen intiativ till ett projekt om ett allaktivitetshus för kultur-, företags- och fritidsaktiviteter i Hedesunda. Flera föreningar var inblandade, bland annat företagarföreningen och PRO.

Målet var att stärka utvecklingen och attraktionskraften i Hedesunda och initiativet ledde till att Gävle kommun stöttade föreningarna med en förstudie.

39 olika föreningar lämnade synpunkter till förstudien och sommaren 2011 presenterades fyra olika alternativ.

Ett förslag handlade om att rusta upp befintliga lokaler, två handlade om nybyggen i centrala Hedesunda, ett alldels invid -skolan. Ett fjärde handlade om att bygga vid den befintliga idrottsplatsen. Men förstudien ledde ingenstans när kommunen sa nej av ekonomiska skäl.

Sedan dess har idrottsför-eningen byggt en ny friidrottsarena i anslutning till skolan.

Idrottsföreningen har dock inte släppt frågan och i somras försökte föreningarna väcka idén på nytt genom ett medborgarförslag till kommunen.

Samtidigt har föreningarna börjat se sig om efter nya lösningar och har beviljats stöd från Leader Nedre Dalälven för att göra en egen och mer detaljerad förstudie.

– Hedesundaborna ville ta det i egna händer för at se vilka möjligheter som finns, säger Karin Andersson på Leader och berättar att projektet är det första och hittills enda i den nya programperioden i Nedre Dalälven.

– Ett allaktivitetshus i Hedesunda kan i förlängningen stärka den lokala ekonomin och leda till fler företag och nya jobb. Det motiverar Leaderstöd.

Styrgruppen har varit igång med förberedelser sedan i våras. Den här veckan har de utsett en projektledare. Han kommer att dra igång arbetet på allvar under nästa vecka.

– Vi i styrgruppen är enade om att allaktivitetshuset bör byggas där dagens idrottsplats ligger på grund av att då kan befintliga lokaler utnyttjas på bästa sätt, menar Karin Ekman och Tobias Östlund i idrottsföreningens styrgrupp.

Varför behövs ytterligare en förstudie?

– Därför att Gävle kommun ratar sin egen förstudie som gjordes 2011. Det är ju synd att kommunen inte använder den då både tid och en hel del pengar är nedlagd i den.

– Vi gör det här eftersom vi är straffade för att vi inte bor i Gävle stad och då får vi ta sakerna i egna händer. Även om politikerna i Gävle skattar åt oss säger Karin.

– Det här är en seriös satsning och vi gör i alla fall något och sitter inte bara och väntar på att någon annan ska fixa det här åt oss.

 Agnetha Brolin