Ombud ska säkra värdig begravning

Textstorlek:

Ockelbo
Alla har rätt att begravas på att sätt som passar deras tro eller livsåskådning. Den som är muslim ska till exempel inte behöva begravas under ett kors. För att det ska fungera som det ska, kontrolleras verksamheten av ett begravningsombud. 

Staffan Nordqvist i Jädraås har varit Ockelbos begravningsombud i 16 år.

– Den som inte är kristen, eller inte vill ha en kristen begravning, ska till exempel kunna få en begravning i ett annat rum än kyrkan och utan kristna symboler, förklarar han.

– Man kanske är muslim och vill ha det på ett visst sätt. Mitt uppdrag är att tillvarata de personers intressen, som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift.

Pengarna går till Svenska kyrkan, i de kommuner där den ansvarar för begravningsverksamheten.

Men de som inte är med i Svenska kyrkan kan inte rösta i kyrkovalet, och kan därmed inte påverka begravningsavgiftens storlek eller hur den används.

Därför finns begravningsombuden.

De ska öka insynen i verksamheten, och kolla att avgiften används på rätt sätt.

Ombuden deltar i möten och i kyrkans arbete med begravningsfrågor.

– Jag sitter med när kyrkan gör sin budget varje år. När deras vaktmästare klipper gräsmattan eller målar församlingshemmet, ska pengarna till det inte tas från begravningsavgiften, säger Staffan.

– Men när han köper blommor till gravarna ska pengarna komma därifrån. Kyrkan ska kunna visa mig hur det där fördelas.

Om något inte fungerar eller blir fel med budgeten, anmäler ombudet det till Kammarkollegiet.

– Men jag har inte behövt göra det någon gång. Det här är stillsamma procedurer och hälsan tiger still.

Begravningsombud utses för fyra år i taget av en länstyrelse, efter förslag från kommunen där ombudet ska verka.

Sju länsstyrelser i landet jobbar med begravningsärenden. Det som händer i Gästrikland, sköts av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Här finns ett ombud i varje kommun.

Begravningsombudet kan också hjälpa den som inte är nöjd med hur det går till när en begravning ordnas.

– Det pratar folk med prästen om i första hand. Men om man inte känner att man får gehör där, kan man göra mig uppmärksam på att man vill ha det på ett visst sätt.

– Då ska det vara en trygghet att begravningsombudet finns och kan föra ens talan.