Väntar svar om gruvbrytning

Vilken miljökonsekvens samt andra konsekvenser bedöms uppkomma vid brytning samt hantering?, frågar Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i ett brev till Svenska Bergsbruk AB. (Bilden är från Svartträsk där dagbrottet fylls igen med gråberg och kalk.) Foto: Uffe Stridsberg
Textstorlek:

Sandviken
– Vi är fundersamma över deras verksamhet, helt enkelt.
Det säger Per-Ewert Ohlsson Björk om Sandvikens majoritetspartiers frågor till det bolag som planerar gruvbrytning i Bovik.

– Kan ni garantera att Storsjön inte blir förorenad?

– Hur stora investeringar beräknar ni måste göras för att starta gruvan?

– Hur ser er preliminära bedömning ut över vilka egenskaper gruvavfallet kommer att ha?

– Vad kommer det att kosta att återställa området och för att ta hand om samtligt slagg och restprodukter som finns kvar när gruvan läggs ner?

Det är några av de frågor som Stefan Hedin (S), Björk Elisabeth Blomgren (MP) och Per-Ewert Ohlsson (C) ställer i ett brev till Svenska Bergsbruk AB. De lokala partiordförandena har gjort gemensam sak efter att frågorna kommit upp i diskussioner över partigränserna.

– Det finns en del oklarheter som vi vill veta mer om. Det är inte konstigare än så, säger Per-Ewert Ohlsson Björk som lyft frågan i sin egen partigrupp.

– Vi hade en del diskussioner redan för några år sedan, innan företaget fått bearbetninskoncession. Nu är vi i ett annat läge och ställer frågorna utifrån det.

Svenska Bergsbruk AB har nyligen bytt namn och hette tidigare Wiking mineral.

Bolaget planerar att starta gruvdrift i Vindfall intill Bovik. Brytningstillstånd finns redan, men innan gruvdriften kan komma igång måste bolaget få sin milljökonsekvensbeskrivning godkänd av Miljödomstolen.

Enligt bolagets vd och geolog, Torgrim Svensson, kan det ta flera år innan miljökonsekvensbeskrivningen är klar eftersom bolaget måste engagera ”folk med specialkunskaper” för det arbetet.

I bolagets årsrapport beskrivs silver-, bly- och zinkfyndigheterna i Vindfall som mycket lovande projekt att utveckla mot gruvdrift.

– I bästa fall kan gruvdriften leda till arbetstillfällen, säger Per-Ewert Ohlsson Björk.

– Men samtidigt skulle en gruva innebära en stor verksamhet i det här området och inte vilken verksamhet som helst.

– Vi vet att det innebär stora konsekvenser och det är dem vi vill veta mer om.

Det är framför allt -miljöriskerna och då särskilt påverkan på vatten som partierna i Sandviken vill veta mer om.

”Hur stor är påverkan på grundvattnet och hur påverkar det Valboåsen? Det är av yttersta vikt att det finns ett snabbt klarläggande kring detta. Vatten är klassat som livsmedel”, skriver de och frågar lite längre ner om det finns garantier för att Storsjön inte blir förorenad.

”Anser ni att Storsjön är viktig för både Gävles och Sandvikens kommuninnevånares friluftsliv och båtliv?”, skriver de och fortsätter:

”Hur tillser ni att fisket fortsättningsvis förblir en viktig del av friluftlivet i Storsjön? Storsjön har ett av Sveriges bästa gös-vatten. Dessutom pågår ett ålprojekt för att ålen ska ta sig förbi det nya kraftverket och ut i Gavleån.”

Det är drygt en vecka sedan brevet med frågorna skickades och något svar har de ännu inte fått.

– Skulle vi få svar skulle det kunna leda till en dialog med företaget och det vore väldigt bra, säger Per-Ewert Ohlsson Björk och menar att det i det här läget inte ligger i partigruppernas händer att sätta stopp för bolagets gruvplaner.

Agnetha Brolin