Fler och fler jobbar efter pensionsdagen

Bland företagare som jobbar efter pensionering är jord- och skogsbruk den vanligaste branschen. Bland dem som är anställda är vård och omsorg samt transport och magasinering de vanligaste branscherna. Foto: iStockphoto
Textstorlek:

​Nästan var femte svensk fortsätter att jobba efter det att de fyllt 65. Och de arbetande pensionärerna blir bara fler – under den senaste femårsperioden har antalet ökat med 36 procent.

I Gävleborg är skillnaderna stora mellan kommunerna. Störst andel 66–74-åringar som är anställda och förvärvsarbetar finns i Gävle och Söderhamn. Lägst andel finns i Nordanstig.

Jämtland har landets största -andel pensionärer som förvärvsarbetar. I Bergs kommun jobbar 36 procent av 66–74-åringarna, vilket är flest i landet.

I Västmanland finns minst andel förvärvsarbetande pensionärer, 15 procent.

Ett vanligt skäl för att jobba efter 65 är att man helt enkelt behöver pengarna, enligt Christina Rogestam, ordförande för SPF Seniorerna.

– Det är många som upptäcker att deras pension inte blir så stor. Då är det ganska bra att kunna jobba så länge man orkar, säger hon.

Flitigast är männen. 2014 förvärvsarbetade 10 procent av männen i åldern 66–74 år. Förra året steg andelen rejält till 25 procent.

Motsvarande andel bland kvinnorna var 14 procent, och bland dem var det bara 4 procent som förvärvsarbetade 2014.

Sammantaget jobbade nästan 200 000 personer i den åldersgruppen i fjol, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.

Christina Rogestam är positiv till utvecklingen:

– Väldigt många äldre är pigga och friska, besitter stor kompens och har mycket erfarenhet. Det är bra att de kan använda detta – och det är jättebra att samhället kan utnyttja det.

Vanligaste branscherna bland de äldre är vård och skola; hela 37 procent av kvinnorna arbetar inom vård och omsorg där de ofta tidigare varit anställda.

Eftersom skolan idag har svårt att hitta lärare hoppar både män och kvinnor in och jobbar några år efter pensionen.

Däremot stannar få kvinnor kvar inom handel, som är en stor bransch för kvinnor 20–64 år.

Pensionerade män ägnar sig oftare åt nya ting. En stor del, 12 procent, arbetar med transport och magasinering.

– Många män finns i seniorpooler och gör där helt andra saker än de gjort förut, men stortrivs med att beskära träd eller hugga ved, säger Rogestam.

Olle Svanberg/TT

Agnetha Brolin

 

FAKTA: HÄR JOBBAR PENSIONÄRERNA

 

Vanligaste branscherna för anställda män, andel i procent:

66–74 år (20–64 år inom parentes)

Transport och magasinering 12 procent
(8 procent)

Vård och omsorg: sociala tjänster 11 (7)

Företagstjänster 11 (12)

Tillverknings-/utvinningsindustri 10 (19)

Utbildningsväsende 9 (6)

 

Vanligaste branscherna för anställda kvinnor, andel i procent:

66–74 år 20–64 år (20–64 år inom parentes)

Vård och omsorg: sociala tjänster 37 (29)

Utbildningsväsendet 17 (17)

Företagstjänster 8 (10)

Civila myndigheter och försvar 7 (7)

Handel 6 (11)

Källa: Statistiska centralbyrån