Ingen oro för fågelvirus

Utbrottet av fågelinfluensa i Skåne är inget som oroar Siw Persson på Ockelbo kyckling. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Mer än 200 000 höns måste avlivas på hönsgården i Skåne där fågelinfluensa konstaterats.
– Det går inte att jämföra med våra förhållanden, säger Siw Persson på Ockelbo kyckling mellan Ockelbo och Åmot.

I måndags konstaterades att det är fågelinfluensa av virustypen H5N8 som drabbat en höns-besättning på en gård i Skåne.
– Då vet vi att det är sådant virus som inte har gått på -människan någon gång, säger -Karin Åhl, smittskyddshand-läggare på Jordbruksverket.

Utbrott av fågelinfluensa har konstaterats i flera europeiska länder den senaste tiden. När smittan konstaterades i Sverige förra veckan infördes ett skyddsområde med tre kilometers radie och ett övervakningsområde med tio kilometers radie runt gården
i Skåne.
– Vi har inte hittat några -gårdar med sjuka fåglar runt den här -aktuella gården, säger Karin Åhl.
Redan i slutet av förra veckan påbörjades avlivningen av 210 000 höns på gården.

Trots larmet om fågelinfluensa är Siw Persson på Ockelbo kyckling inte orolig.
– Näe, faktiskt inte. Det är för långt härifrån och vi har inte alls så många fåglar. Dessutom har vi våra fåglar inomhus. Det tror jag är viktigt, säger hon.

Siw har hönshus, slakteri, -beredning och butik hemma på gården. Hon jobbar småskaligt och tar hem tusen fåglar i taget. Som mest har hon 2 500 kyck-lingar hemma.
– Det är ingenting när man jämför med hur det ser ut i de storskaliga gårdarna.

Kan du förebygga exempelvis influensa hos fåglarna?
– Du menar antibiotika. Det skulle aldrig falla mig in att använda antibiotika.
– Händer något får vi avliva alla fåglar. Så är det bara. Precis som för dem i Skåne blir det en ekonomisk katastrof, men något annat finns inte.

Ännu är det inte klarlagt hur hönsen i Skåne har smittats.
– Vi har inte hittat några spår. Men det är väl inte så troligt att det har varit en vildfågel som har flugit och bajsat så att det har farit in i luftsystemet. Det är mer troligt att man har fått med det sig in mekaniskt på något sätt, säger Karin Åhl.
 Daniel Kihlström TT/
Agnetha Brolin

FAKTA
Fågelinfluensa
Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fåglar. Den orsakas av ett virus som kan leda till plötsliga utbrott av sjukdomen med väldigt hög dödlighet som följd.
Typen H5N8 har aldrig smittat människor och Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.
På den smittade gården i Skåne avlivas över 200 000 hönor genom att stallarna fylls med koldioxid. Därefter slängs djuren i en container och körs till förbränning.
Förutom egen personal får gården hjälp av bland annat Hemvärnet, Svenska Lottakåren och folk från den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Blå Stjärnan.
Källor: Jordbruksverket med flera.