Nya svar om Vindfall

Malmen från Vindfall och Sörtärnan ska fraktas till ett annat EU-land för anrikning. Foto: iStockphoto
Textstorlek:

SANDVIKEN För en månad sedan skickade Centerpartiet och Socialdemokraterna i Sandviken frågor om gruvbrytning intill Storsjön. Nu kommer en del av svaren från Svenska Bergsbruk.

Sulfidmalmen som Svenska Bergsbruk vill bryta i Vindfall och Sörtärnan kommer att krossas till beståndsdelar på 35 millimeter och sedan fraktas till ett annat EU-land för anrikning. Man kommer att på så sätt använda samma koncept som vid Lovisagruvan i Stråssa.

Det beskedet ger bolagets styrelseordförande Gustaf Kugelberg i ett brevsvar på en av frågorna som Sandvikenpolitikerna ställt till bolaget.

– Den planerade brytningen i Vindfall och Sörtärnan kommer i mycket att likna den vid Lovisagruvan, skriver Kugelberg och rekommenderar politikerna ett studiebesök.

Kugelberg hänvisar också till en Länsstyrelserapport från 2007 som placerar Lovisa-gruvan i riskklass 3 (måttlig risk för människors hälsa och miljö) medan, som en jämförelse, Outokompu Stainless AB placerades i riskklass 1 (mycket stor risk) och Ovako Steel i riskklass 2 (stor risk).

Grundvattenytans läge kommer att påverkas i ett område runt den planerade gruvan medger man, men de teoretiska beräkningar, som bolaget gjort i sitt andra gruvprojekt i Gladhammar, visar att man kan förvänta sig påverkan inom 220 meter räknat från gruvbrytningens mitt.

Valboåsen kommer alltså inte att påverkas, hävdar man.

Processvatten från gruvbrytning och lakvatten från malm- och gråbergsupplag kommer att samlas i klarningsdammar.

Vatten som kan behöva renas från metaller och man ger exempel på metoder som kalkning och fällning med järnsulfat.

– Vi kan fortfarande inte svara exakt på samtliga frågor i detta läge, men låt mej uttrycka hur viktigt det är för oss att minimera påverkan på miljön, skriver Kugelberg.

 UFFE STRIDSBERG