Oklart om kraftverket

I sista stund överklagade Kammarkollegiet Mark och miljödomstolens miljötillstånd för kraftverket i Gästrike Hammarby.​
Textstorlek:

Gästrike Hammarby Det såg ut att vara klart med nytt miljötillstånd för kraftverket i Gästrike-Hammarby.
Men i sista stund har Mark och Miljödomstolens dom med villkorade åtgärder för fiskvandring runt kraftverksdammen, överklagats av Kammarkollegiet.

Till och med Sandviken Energi, som äger Gästrike-Hammarby vattenkraftstation genom dotterbolaget Bangbro Kraft AB, trodde att det var klart med det nya miljötillståndet i enlighet med domen från Mark- och miljödomstolen.

Sent på torsdagseftermiddagen förklarade de i ett pressmeddelande att Mark- och miljödomstolen gått på deras linje och att produktionen kunde fortsätta samtidigt som vattenmiljön förbättras.

– Tillståndet medför att vi inom fem år ska bygga en fiskväg vid kraftstationen. Att fisken kan vandra förbi kraftverket bidrar till en förbättrad ekologisk status för närliggande vattenområden samtidigt som kulturmiljön i Gästrike-Hammarby bibehålls, sa Göran Panth då.

Han är affärsområdeschef för Kraft & Värme på Sandviken Energi och förklarade att själva byggandet av fiskvägen förbi kraftverket skulle ta ungefär sex månader.

Vidare förklarade han att bygget inte kan komma igång förrän markfrågan är löst, markundersökningar, analyser och sanering är gjorda.

– Det krävs även tid för en arkeologisk undersökning i området som är en gammal kulturmiljö.

Men redan dagen efter, på överklagandetidens sista dag, kom Kammarkollegiet in med en överklagan. Samtidigt gjorde de en anhållan om anstånd till den 8 december med att komma in med utvecklade yrkanden och grunder för överklagandet.

Mark och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt avgör frågan om anstånd.

Eftersom domen överklagats, hade kraftverkets ägare, Bångbro Kraft, tid att göra en så kallad anslutningsöverklagan fram till igår, torsdag 1 december, om det är något i domen man inte är nöjd med.

Därefter skickar Miljödomstolen målet vidare till Miljööverdomstolen som avgör om den överklagade domen får ett prövningstillstånd och i så fall handlägger målet.

Om inte prövningstillstånd lämnas, står domen från den 3 november fast.

Uffe Stridsberg