Servitut rensas bort

Gamla servitut och nyttjanderätter som ger fastighet eller privatpersoner rätt att använda del av annans fastighet rensas bort från fastighetsregistret om de inte förnyas före 2018. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​2019 rensas hundratusentals servitut och nyttjanderätter som är inskrivna i fastighetsregistret bort. Ska inskrivningarna vara kvar måste de förnyas. Men få fastighetsägare har hört av sig.

Lantmäteriet uppdaterar fastighetsregistret utifrån förnyelselagen som trädde i kraft 2013.

Den innebär att avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som är inskrivna i fastighetsregistret före den 1 juli 1968 tas bort – om ingen anmäler om förnyelse.

Servitut som beslutats genom lantmäteriförättning berörs inte och behöver inte förnyas.

– Det kostar inget, men det gäller att höra av sig och förnya, säger Karin Warberg som är förrättningslantmätare på Lantmäterimyndigheten i Sandviken.

– Mycket är inaktuellt eftersom många servitut är gjorda för det gamla bondesamhället. Dessutom kan fastigheter ha förändrats sedan servitutet skrevs så att det nu är felaktigt.

Servitut är vanligare på landsbygden än i tätorter.

– I Sandvikens kommun har vi mer än 4 100 kända servitut och nyttjanderätter på landsbygden och lite drygt 2000 i stan, som är inskrivna före 1968.

– Efter 1 juli 1968 finns mer än 2800 inskrivna på landsbygden och cirka 200 i stan.

Lantmäteriet räknar med att en halv miljon servitut och nyttjanderätter i hela landet berörs av utrensningen.

Myndigheten tar inte direktkontakt med dem som är berörda eftersom det inte alltid framgår vem servitutet gäller för.

Servitut ger ägare till en fastighet rätt att på ett visst sätt nyttja en annan fastighet. Det är vanligt med servitut för väg, brunn, passage till båt- eller badplats, ledningar för vatten, el, infiltration och numer även fiber.

– En fastighet kan ha både förmån och last av servitut och som fastighetsägare är man skyldig att bevaka vad som gäller.

Är man osäker på vilka servitut som finns för en fastighet kan man ta hjälp av Lantmäteriet.

I Sandviken och Gävle finns kommunala lantmäterimyndigheter att vända sig till. I Hofors och Ockelbo får man vända sig till den statliga myndigheten.

– Har man e-legitimation kan man gå in på lantmäteriets sida och se fastighetsregistret för den egna fastigheten. Sedan kan man ringa och fråga om det är något man inte förstår, tipsar Karin Warberg.

– Fundera över vilka servitut som behövs och används och där inskrivningen behöver förnyas.

– Både den som har nytta av servitutet och den som ger rätt att nyttja del av en fastighet kan förnya inskrivningen i fastighetsregistret.

Syftet med rensningen i fastighetsregistret är att få det uppdaterat och mer lättarbetat. Det i sin tur sparar tid för dem som behöver lantmäteriets tjänster och för de företag som behöver bevaka sina servitut.

– Vid exempelvis förrättningar kan det ta mycket tid att hitta och bena ut vilka servitut som hör till olika delar av en fastighet. Vi fakturerar för tiden och det kan bli väldigt kostsamt, menar Karin Warberg.

De servitut som rensas ut från fastighetsregistret blir inte ogiltiga. Däremot kan det vid förändringar av en fastighet bli svårare att hävda sin rättighet om servitutet inte finns inskrivet.

Senast sista december 2018 ska uppgifterna förnyas för att inte bli utrensade.

 Agnetha Brolin