Storregionernas fall blev tungt

Textstorlek:

Förslaget till storregioner föll samman som ett korthus. Centerpartiet var det alliansparti som var kvar längst i förhandlingarna med regeringen, men när vice ordförande Anders W. Jonsson insåg att man inte skulle få gehör för sina förslag om decentralisering av makt till regionerna så blev det tack och adjö.

En framtida regionbildning bör förberedas mer grundligt och i bredare förankring än vad som nu blev fallet. Frågan om hur sjukvården ska organiseras och finansieras är sannolikt för omfattande för att buntas ihop med frågan om ny läns- och regionindelning. Kritiker av de nu skrotade planerna har påtalat att sjukvården fick för stort utrymme i den tänkta modellen. När nu frågan om storregioner lagts på is kan ett omtag ske och frågan om sjukvårdens roll i sammanhanget kan bli föremål för en egen, mer genomtänkt, strategi.

Förankringen av de förslag till regioner som lades fram var också bristfällig. Ta bara förslaget att flera av regionerna skulle beslutas av riksdagen före valet, utan att berörda väljare skulle få säga sitt. Demokratin sattes på undantag.

Detta väckte vrede, namninsamlingar sattes igång för folkomröstning på flera håll, och på sociala medier var debattvolymen hög. Trycket kan ha bidragit till att Kristdemokraterna och Centerpartiet, som åtminstone till delar sympatiserade med tanken på ny regionindelning, backade ur. De fortsatte dock i det längsta att vara konstruktiva, medan moderaterna snabbt gjorde partipolitik av frågan.

Så småningom, när känslorna svalnat och frågan kallnat, kommer en ny utredning att kunna genomföras, även om det kan dröja. Den bör vara brett sammansatt och inte få för snäva ramar eller ha för bråttom. Det är mycket i svensk offentlig förvaltning som det finns all anledning att ompröva och det kommer att krävas tankemöda och idérikedom för att staka ut riktningen och formulera uppdragets ramar och mål. En rad frågor hänger i luften. Ska även kommunerna inkluderas i en ny genomlysning? Bör nuvarande län hållas ihop i en ny regionindelning? Ska Stockholm utgöra en egen region och kunna säga nej till närliggande län som önskar samarbete?

Ett helhetstänk kommer att behövas hos de personer som så småningom ska blicka framåt mot en ny regionindelning. Statens roll måste förtydligas. Flera av verken och myndigheterna har i decennier haft helt egna organisatoriska regionindelningar. Trafikverket har sin organisation, polisen sin och Arbetsförmedlingen och försäkringskassan sina, o.s.v. Splittrat är bara förnamnet. Till råga på allt har staten dragit tillbaka sin service från landsbygden i snabbare takt än utflyttningen. Gör om, gör rätt!

Bo Höglander