Året kunde börjat bättre

Textstorlek:

Årsskiften inbjuder till summering, eftertanke och hopp om bättre tider. Det är så det ska vara och på avgörande punkter har mänskligheten förbättrat levnadsbetingelserna genom årtusendena. Ett enskilt årsskifte säger bara litet om de långsiktiga trenderna, men utan svårighet kan man konstatera att 2017 kunde börjat bättre.

Attacken i Istanbul i Turkiet bara någon timme in på det nya året har (i skrivande stund) skördat nära 40 människoliv. Turkiet framstod länge som stabilt och hade EU-gemenskapen inom räckhåll men präglas nu alltmer av grannländernas krig, konflikter och terrorattacker.

Det svenska nyårsfirandet blev stökigt och våldsamt. Det ofattbara fenomenet med raketer och fyrverkeripjäser som medvetet riktas mot folkmassor och hus chockar polis och allmänhet. I Katrineholm kastades en handgranat mot polishuset.

Denna typ av kriminalitet frodas i storstädernas förorter och måste stoppas. Alltfler protesterar mot vardagsterrorn och under bakomliggande helger gick handlare i en av Stockholms västra förorter ihop och stängde sina butiker i protest mot rån, hot och förstörelse.

Att civilsamhället agerar är bra, men det förebyggande och repressiva arbetet mot kriminalitet är primärt en uppgift för rättssamhället och behöver stärkas.

Säkerhets- och försvarspolitiken är ett område som stått i fokus under jul och nyår. USA utvisade 35 ryska diplomater i protest mot att Ryssland ska ha hackat sig in i amerikanska datorsystem under presidentvalrörelsen. Vladimir Putins sätt att köra över en av sina främsta ministrar och stoppa en aviserad utvisning av USA-diplomater kan tyckas generöst, men vittnar sannolikt bara om det storpolitiska schackspel som pågår.

Sverige och Norden tillhör geopolitiskt den ryska intressesfären med Gotland som strategisk knutpunkt i Östersjön. Kulturellt och värderingsmässigt är vi fast förankrade i västvärlden, utan att ta säkerhetspolitiska konsekvenser av detta i form av ett Natomedlemskap.

Den 8–12 januari håller Folk och Försvar sin rikskonferens i Sälen. Politiker, militärer, försvarsintresserade och medier samlas för att dryfta det säkerhetspolitiska läget.

Statsminister Stefan Löfven lovade för snart två år sedan ”en gemensam nationell säkerhetsstrategi”. En sådan ter sig viktigare än på länge, men har inte synts till. Nu krävs klara besked, varför inte i Sälen?

Försvaret är som en hemförsäkring: nödvändig ifall det värsta händer. När elden är lös är det för sent att teckna försäkringen.

Sverige bör vara förberett på det som vi aldrig vill ska hända. Samtidigt ska vi verka starkt för fred, stabilitet, samförstånd och välstånd.

Bo Höglander