Hamrånge organiserar sig inför miljonprojekt

Textstorlek:

HAMRÅNGE Gävle kommun hoppas att 15 miljoner ska skapa framtidstro och öka företagsandan i Hamrånge, Hedesunda och Forsbacka de närmaste tre åren.
Nu startar projektet och Hamrångegruppen bildar ett råd som ska föra fram Hamrångebornas intressen.

Hamrångegruppen träffas första tisdagen varje månad för att diskutera utvecklingsfrågor för hela Hamrångebygden.

Mötena är öppna för alla som bor i byarna runt om i Hamrångebygden.

I januari hölls ett extra möte för att förbereda den organisation som ska arbeta med kommunens landsbygdsprojekt.

Redan till decembermötet bjöds föreningar in för att diskutera hur Hamrångebygden ska organisera sig för att få ut så mycket som möjligt av projektet under tre eller kanske till och med fyra år.

Framför allt ska ett nytt råd bildas.

Rådet ska ha alla kontakter med kommunen och den landsbygdsstrateg som kommer att arbeta med projektet.

– Vi vet att kommunen vill ha en part, en kontaktyta, att föra dialog med under projektet. Därför är det viktigt att vi är eniga. Annars kan de ta besluten själva, säger de, menar Svante Wallberg som är företagare och engagerad i föreningslivet i Hamrånge.

– Märkligt, tycker en av deltagarna i mötet, att kommunen är så bestämda på att ha en motpart när det inte fungerar så när vi vill ha kontakt med kommunen.

Rådet ska bestå av personer med bred förankring i företags- och föreningsliv och i civilsamhället. Så stor del som möjligt av Hamrångeborna ska vara representerade på något vis.

Helst ska det finnas representanter från så många byar som möjligt och mötena ska hållas växelvis i Norrsundet, Bergby, Hamrångefjärden och Axmar.

– Det får helt enkelt inte förekomma något bytänkande. Det som ska göras måste göras för hela Hamrånges bästa, menar Berit Östlund som var med och bildade Hamrångegruppen och som arbetat både politiskt och i föreningslivet.

Hamrångegruppen räknar med att det blir minst ett 20-tal möten för rådet varje år.

Förslag på personer som ska ingå i rådet samlas in just nu och förhoppningen är att rådet ska väljas och presenteras på Hamrångegruppens årsmöte i mars.

– Vi behöver ha människor som verkligen vill jobba med det här, säger Stig Edvinsson som har tagit på sig att samla in förslag på personer till rådet.

Det kan bli en tuff uppgift eftersom de flesta föreningar har svårt att rekrytera medlemmar till styrelseuppdrag och ideellt arbete.

– Ju större engagemang som finns i rådet desto större chans har vi att få pengar, tror Svante Wallberg och påminner om att även Hedesunda och Forsbacka just nu förbereder sig på vad och hur projektpengarna ska användas.

Han menar att den landsbygdsstrateg som kommunen just nu håller på att anställa har en avgörande betydelse för vad orterna kommer att få ut av projektet på tre år.

– Med rätt person på den positionen kan det innebära att vi får en uppväxling av pengar till utveckling. Inte bara i projektet eftersom strategen kan hjälpa till att söka pengar i fonder och på ställen som vi kanske inte känner till, menar han.

Hur pengarna fördelas är ett orosmoment. Både hur de ska fördelas mellan de tre orter som ingår i projektet och till vad pengarna ska användas.

– Vi får akta oss för att inte använda pengarna till sånt som kommunen ska stå för i alla fall, säger Stig Edvinsson.

– Det här får inte bli ett sätt för politikerna att ge med ena handen och ta med den andra, menar han.

– Vi har rätt till samma saker som i stan och det kämpar vi för hela tiden, säger Svante Wallberg. Därför är det viktigt att vi arbetar med rätt saker i projektet.

– Och att Hamrångegruppen fortsätter att jobba med allmänna frågor precis som vanligt även under tiden som projektet pågår, fyller Hamrångegruppens ordförande Tommy Berglund i.

Under kvällen enades Hamrångegruppen om ett arbetsförslag som de tog med sig kommunens informationsmöte om projektet. Det hölls på Fyren i Norrsundet på tisdagskvällen.

Idén är att förslag på vad som kan genomföras under projektet ska presenteras på Hamrångegruppens öppna månadsträffar.

Förslaget ska presenteras muntligt, men det måste även finnas ett skriftligt projektförslag.

Rådet handlägger förslagen och samarbetar med kommunens landsbygdsstrateg och styrgrupp för att genomföra idéerna.

Agnetha Brolin