Landsbygdens framtid i 75 praktiska förslag

Snabb uppkoppling, till exempel via fiberkablar, är avgörande för landsbygdens framtid, enligt parlamentariska landsbygdskommittén. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

​Mer internet, starkare företag, ordnad politik, bättre utbildning. Stora förändringar behövs för att landsbygden ska gå en ljus framtid till mötes, enligt parlamentariska landsbygdskommittén. Den presenterar 75 förslag på hur förändringarna ska genomföras.

Statsministern löfte om att alla hushåll ska ha snabbt bredband år 2025, står med i slutbetänkandet från kommittén. Det innehåller flera förslag på hur landsbygden ska komma ikapp den digitala utvecklingen.

Ett förslag är att regeringen ska se till att det snabbt ordnas bredband där kopparnätet tas bort.

Den avvecklingen pågår i Gästrikland. I slutet av november togs kopparnätet bort i Brattfors, Gnupen, Strömsborg, Svartsbo och Åmot i Ockelbo.

I slutet av mars i år påbörjas avvecklingen i Gävle, i Axmarby, Eskön, Gåsholma, Harskskär, Hästmyren, Mårtsbo, Råhällan, Rörberg och Sälgsjön.

Uppkopplingen är viktig, för kommittén föreslår också att landsbygden ska få mer statlig service via internet. Men den vill också att bland annat polis, arbetsförmedling och försäkringskassa ska finnas på mindre orter.

Kommittén vill se tydligare regler för hur vägar och trafik sköts på landsbygden. Dessutom föreslår de att skatteavdraget för arbets- och tjänsteresor ska göras om och bli avståndsbaserat.

Näringslivet på landsbygden ska få hjälp att bli starkare, bland annat genom investeringar och innovationsstöd.

23 kommuner där företag har det extra svårt pekas ut. Kommittén föreslår ett åtgärdspaket på 500 miljoner kronor för att utveckla näringslivet där. Ingen av kommunerna finns i Gävleborg.

Ett förslag för hela landet är att offentliga upphandlingar ska ställa krav som motsvarar Sveriges miljökrav och djurskyddsregler.

Sådana försök görs hos bland andra Inköp Gävleborg redan idag. Att ställa sådan krav kan göra det möjligt att upphandla lokalproducerad mat, trots att det inom EU inte är tillåtet att ställa geografiska krav i upphandlingar.

För att företag ska få personal föreslår kommittén att högskolor och universitet ska bli mer tillgängliga på landsbygden.

Det finns ett förslag om att minska studieskulder, men bara för personer som bor och jobbar i någon av de 23 kommunerna där företagen har det särskilt svårt.

Kommittén föreslår att 10 000 statliga jobb ska flyttas bort från storstäderna, och att mindre orter ska vara förstahandsavtal när nya myndigheter inrättas.

Landsbygdspolitiken ska styras och organiseras tydligare. Den föreslås bland annat att regeringen hela tiden ska bedöma besluts konsekvenser för landsbygden. Det föreslås också det i alla län ska bilda landsbygdsdelegationer, som samordnar myndigheter genomförande av landsbygdspolitiken.

Studieförbund föreslås få mer pengar för verksamhet på landsbygden, för att fler människor ska få bättre förutsättningar att vara med och utveckla samhället.

De 75 förslagen är nu ute på remiss och ska ses över av myndigheter och andra berörda.

Om ett år kan det komma en proposition från regeringen, men landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) säger till SVT att vissa förslag kan läggas fram tidigare än så.

Ebba Pettersson