Nya mål för svensk mat

De svenska livsmedlen har fått en strategi. Foto: Getty Images
Textstorlek:

​Svenska bönder ska få mer tid och bättre möjligheter till att producera mer mat, som ska ätas av fler. 
Så kan den nya, blocköverskridande livsmedelsstrategin sammanfattas. 
LRF Gävleborgs ordförande Maria Jonsson är entusiastisk.

 

Regeringen har kommit överens med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om långsiktiga mål för svenska livsmedel.

Det övergripande målet är att mat som produceras i Sverige ska stå sig bra i konkurrensen på livsmedelsmarknaden. Samtidigt ska jordbruket och resten av livsmedelsindustrin fortsätta att anpassas till miljön. Det ska skapa ekonomisk tillväxt och fler jobb.

Maten som produceras ska motsvara efterfrågan och politikerna vill att Sverige ska bli mer självförsörjande på mat.

Målet har delats upp i tre strategiska områden. Det första, regler och villkor, handlar om att minska böndernas pappersexercis genom att förenkla regler och se till att skatter och avgifter blir ändamålsenliga.

Det andra området kallas konsument och marknad, och går ut på att de som köper maten ska känna förtroende för svenska livsmedel. Marknaden ska ha bra konkurrens och exporten öka.

Det tredje området, kunskap och innovation, går ut på att öka produktiviteten och utveckla livsmedlen, samt att både produktion och konsumtion ska vara hållbara.

Det är det hela.

Branschorganisationen Livsmedelsföretagen saknar konkreta förslag i strategin. De anser att det behövs för branschen ska kunna jobba mot målen.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, jublar över strategin och att det nu finns politiska mål för livsmedelsproduktionen.

– Nu börjar arbetet med att skapa en handlingsplan för hur målet om konkurrenskraftig och ökad livsmedelsprduktion ska nås, säger LRF Gävleborgs ordförande Maria Jonsson i ett pressmeddelande.

 Ebba Pettersson